Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia Publiczne

- 2018 -


Pn 03 grudnia 2018 12:15

Spr. nr 04/PN/D/SPP/SPUB/18


Przetarg nieograniczony na:
Dostawa systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie


Informacje:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy PDF )
doc png
SIWZ ( PDF | WORD )

Wt 31 lipca 2018 14:20

Spr. nr 03/ZWR/RB/ODiZZB/DIAG/SPUB/18


Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na:
Remont ogrodzenia terenu kompleksu ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PDF )

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki ( PDF | WORD )
 
Załączniki do zaproszenia :
 
Nr 4 png
Projekt budowlany wykonawczy (Architektura + konstrukcja) (PDF)
 
Nr 4A png
Projekt budowlany wykonawczy (Branża elektryczna)
 
Nr 5 png
STWiOR (PDF)
 
Nr 6 png
Przedmiar robót (Branża ogólnobudowlana) ( PDF | ATH | ZIP )
 
Nr 6A png
Przedmiar robót (Instalacje elektryczne) ( PDF | ATH | ZIP )

Pn 4 czerwca 2018 14:50

Spr. nr 02/PN/RB/ODiZZB/DIAG/SPUB/18


Przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia terenu kompleksu ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane ( PDF )
png
SIWZ (PDF)
 
Załączniki do SIWZ :
 
Nr 1 doc
Formularz oferty
Nr 2 doc
Oświadczenie
Nr 3 doc
Wykaz osób
Nr 4 doc
Wykaz robót
Nr 5 doc
Zobowiązanie
Nr 6 doc
Wykaz podwykonawców
Nr 7 doc
Wzór umowy
Nr 8 doc
Oświadczenie Grupa kapitałowa
 
Nr 9 png
Projekt budowlany wykonawczy (Architektura + konstrukcja) (PDF)
 
Nr 9A png
Projekt budowlany wykonawczy (Branża elektryczna)
 
Nr 10 png
Nr 10 STWiOR (PDF)
 
Nr 11 png
Przedmiar robót (Branża ogólnobudowlana) ( PDF | ATH | ZIP )
 
Nr 11A png
Przedmiar robót (Instalacje elektryczne) ( PDF | ATH | ZIP )

Śr 16 maja 2018 20:20

Spr. nr 01/PN/RB/ODiZZB/DIAG/SPUB/18


Przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia terenu kompleksu ODiZZB WIHiE w Puławach


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane ( PDF )
png
SIWZ (PDF)
 
Załączniki do SIWZ :
 
Nr 1 doc
Formularz oferty
Nr 2 doc
Oświadczenie
Nr 3 doc
Wykaz osób
Nr 4 doc
Wykaz robót
Nr 5 doc
Zobowiązanie
Nr 6 doc
Wykaz podwykonawców
Nr 7 doc
Wzór umowy
Nr 8 doc
Oświadczenie Grupa kapitałowa
 
Nr 9 png
Projekt budowlany wykonawczy (Architektura + konstrukcja) (PDF)
 
Nr 9A png
Projekt budowlany wykonawczy (Branża elektryczna)
 
Nr 10 png
Nr 10 STWiOR (PDF)
 
Nr 11 png
Przedmiar robót (Branża ogólnobudowlana) ( PDF | ATH | ZIP )
 
Nr 11A png
Przedmiar robót (Instalacje elektryczne) ( PDF | ATH | ZIP )


Przetargi 2021 Przetargi 2020 Przetargi 2019 Przetargi 2017 Biuletyn Informacji Publicznej