Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia Publiczne

- 2019 -


Pon 16.09.2019

Spr. nr 05/PN/RB/ODiZZB/MNiSW/19


Przetarg nieograniczony na:

Modernizacja i przebudowa systemu wentylacji laboratorium II i III stopnia hermetyczności Pracowni Bioaerozoli


Informacje:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ( PDF )
png
SIWZ ( PDF )
 
Załączniki do SIWZ:

Pon 01.07.2019

Spr. nr 04/PN/RB/ODiZZB/DIAG/19


Przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń kompleksu BSL3 – Pracowni bakteriologicznej w budynku ODiZZB WIHE w Puławach (Etap I)


Informacje:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ( PDF )
png
SIWZ ( PDF )
 
Załączniki do SIWZ:

Czw 30.05.2019

Spr. nr 03/PN/RB/ODiZZB/DIAG/19


Przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń kompleksu BSL3 – Pracowni bakteriologicznej w budynku ODiZZB WIHE w Puławach (Etap I)


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ( PDF )
png
SIWZ ( PDF )
 
Załączniki do SIWZ:

Śr 20.02.2019

Spr. nr 02/PN/D/ZAZE/DG/19


Przetarg nieograniczony na:

Dostawa stanowiska laboratoryjnego do numerycznej oceny szybkości pochłaniania właściwego energii w organizmie człowieka SAR (specyfic absorption rate) dla Zespołu Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych WIHE w Warszawie


Informacje:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy ( PDF )
png
SIWZ ( PDF | DOC }

Śr 16.01.2019

Spr. nr 01/PN/D/ZAZE/DG/19


Przetarg nieograniczony na:

Dostawa stanowiska laboratoryjnego do numerycznej oceny szybkości pochłaniania właściwego energii w organizmie człowieka SAR (specyfic absorption rate) dla Zespołu Analiz Zagrożeń Elektromagnetycznych WIHE w Warszawie


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego ( PDF )
Informacja z otwarcia ofert ( PDF )
Odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 24.01.2019 r. ( PDF )
Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dnia 22.01.2019 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy ( PDF )
png
SIWZ ( PDF | DOC }


Przetargi 2021 Przetargi 2020 Przetargi 2018 Przetargi 2017 Biuletyn Informacji Publicznej