Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia klasyczne

- 2021 -


Czw 09 grudnia 2021, 10:40

Spr. nr 08/TP1/U/DZL/BC/21


Obsługa biura przepustek Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie.


Informacje:

Ogłoszenie o wyniku postępowania ( PDF )


Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu: (PDF)

Pn. 06 września 2021, 09:10

Spr. nr 06/TP1/RB/ODiZZB/DIAG/21


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń socjalno technicznych przy istniejącej Pracowni bakteriologicznej BSL.3


Informacje:

Ogłoszenie o wyniku postępowania ( PDF )


Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu: (PDF)

Pn. 28 czerwca 2021, 10:30

Spr. nr 05/TP1/RB/ODiZZB/DIAG/21


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń socjalno-technicznych przy istniejącej Pracowni bakteriologicznej BSL.3


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego ( PDF )


Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu: (PDF)


Archiwum:     2020 2019 2018 2017 Biuletyn Informacji Publicznej