Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Zamówienia klasyczne

- 2022 -


Pn. 12 grudnia 2022

Spr. nr 04/TP1/D/ZAZE/22


Dostawa samochodu osobowego o właściwościach terenowych finansowanego leasingiem operacyjnym.


Informacje:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF).
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Pn. 21 listopada 2022

Spr. nr 03/TP1/U/ODiZZB/DIAG/22


Ochrona fizyczna Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną.


Informacje:

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Pon. 13 czerwca 2022

Spr. nr 02/TP1/RB/ODiZZB/DIAG/22


Remont elewacji budynku nr 4 ODiZZB WIHE przy ul. Lubelskiej 4 w Puławach


Informacje:

Ogłoszenie o wyniku postępowan (PDF)
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl

Pliki do pobrania:

png
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Wt. 31 maja 2022

Spr. nr 01/TP1/RB/ZFiT/22


Wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych w części pomieszczeń piwnicy i parteru wraz z remontem klatki schodowej w bud. nr 42 WIHE w Warszawie


Informacje:

Ogłoszenie o wyniku postępowan (PDF)
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: miniportal.uzp.gov.plArchiwum:     2023 2021 2020 2019 2018 2017 Biuletyn Informacji Publicznej