Zakłady Naukowe WIHE

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych

Działalność


W ramach działalności na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa wewnętrznego ODiZZB utrzymuje gotowość do realizacji badań diagnostycznych chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych oraz wykonania diagnostyki potencjalnych zagrożeń biologicznych przesyłek nieznanego pochodzenia.

Opracowywanie i wdrażanie na potrzeby Sił Zbrojnych i kraju nowoczesnych metod detekcji i identyfikacji czynników biologicznych,

Identyfikacja czynników biologicznych o znaczeniu bioterrorystycznym,

Prowadzenie badań nad nowymi środkami i technologiami przeciw zagrożeniom biologicznym oraz testowanie nowych rozwiązań diagnostycznych,

ODiZZB w Puławach posiada laboratoria 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego – BSL-3, w którym można dzięki nowoczesnej aparaturze szybko identyfikować wysoce niebezpieczne bakterie i wirusy (II i III grupy) stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.