Zakłady Naukowe WIHE

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych

Pracownia Wirusologii

Tematyka Badawcza

Zagadnienia badawcze podejmowane w pracowni obejmują:

  • monitoring wirusów w rezerwuarach środowiskowych, w tym wirusów z rodzaju Hantavirus (gryzonie z rodzajów Apodemus, Mus, Microtus oraz Myodes) oraz wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (kleszcze z rodzajów Ixodes oraz Dermacentor) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc stacjonowania jednostek SZ RP
  • monitoring wirusów górnych dróg oddechowych, w tym wirusów grypy (SENTINEL – GEIS)
  • ocena narażenia na wirusowe czynniki biologiczne wśród żołnierzy
  • wykorzystanie wektorów wirusowych w terapii genowej
  • implementacja nowych metod diagnostyki molekularnej dla czynników wirusowych
  • badania in vitro nowych środków antywirusowych lub środków biobójczych przeciwko wirusom
  • diagnostyka wirusowych czynników biologicznych na potrzeby służby zdrowia SZ RP (IFA, ELISA, PCR) : wirusy z rodzaju Hantavirus: (wirus Hantaan; wirus Dobrava-Belgrad; wirus Sin Nombre; wirus Puumala; wirus Seoul); wirus gorączki doliny Rift; wirus kleszczowego zapalenia mózgu wariant środkowoeuropejski; wirus Dengue typu 1-4; wirus japońskiego zapalenia mózgu; wirus zapalenia mózgu Zachodniego Nilu; wirus żółtej gorączki; wirus Chikungunya; a także wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHF); wirus Ebola (EBOV); wirus Marburg (MARV).

Personel naukowy i pomocniczy


Kierownik
ppłk dr n. biol. Aleksander MICHALSKI
Stanowisko
specjalista
 
261 519-812
amichalski@wihe.pulawy.pl

mgr Justyna JONIEC-WIECHETEK
Stanowisko
asystent
 
261 519-837
j.joniec@wihe.pulawy.pl

mgr inż. Alicja MEŁGIEŚ
Stanowisko
asystent
 
261 519-837
amelgies@wihe.pulawy.pl

Dorota SIKORSKA
Stanowisko
starszy technik
 
261 519-831
dsikorska@wihe.pulawy.pl

Infrastruktura


Laboratorium wirusologiczne 3 stopnia hermetyczności

Laboratorium hermetyczne z monitorowym podciśnieniem, powietrzem wylotowym HEPA-filtrowanym, dezynfekcją ścieków, systemem nadzoru i kontroli dostępu.

Prace badawcze oraz wykrywanie wirusów np. wirusy gorączek krwotocznych, wirus ospy małp (MPXV) lub wirusy zapalenia mózgu, przy wykorzystaniu technik hodowli in vitro na liniach komórkowych (tylko wirusy 3 grupy zagrożenia), ELISA, IFA oraz przygotowanie materiału genetycznego do testów molekularnych.


Laboratorium wirusologiczne 2 stopnia hermetyczności

Prace badawcze oraz wykrywanie wirusów 2 grupy zagrożenia (np. wirusy grypy i inne wirusy górnych dróg oddechowych, CPXV, ADV, AAV, wirus gorączki Sandfly; wirus Toskana, wirus O’nyong-nyong) przy wykorzystaniu technik hodowli in vitro na liniach komórkowych, ELISA oraz przygotowanie materiału genetycznego do testów molekularnych.


Pracownia diagnostyki molekularnej

Analizy molekularne metodami: reakcji odwrotnej transkrypcji, łańcuchowej reakcji polimerazy DNA (PCR) z analizą produktów elektroforezą w żelu agarozowym, PCR z analizą produktów w czasie rzeczywistym (real-time PCR), przygotowanie materiału genetycznego do sekwencjonowania.


Pracownia linii komórkowych

Przygotowanie hodowli linii komórkowych in vitro (VERO-E6, A549, MDCK, BHK-21) na potrzeby pracowni wirusologicznych oraz bakteriologicznych.