Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Bakteriologii

Działalność


Realizowane zadania:

  1. Realizacja prac związanych z depozytorium kolekcji szczepów bakteryjnych II i III grupy zagrożenia biologicznego, w tym czynników broni biologicznej. Pracownia dysponuje sprzętem i procedurami niezbędnymi do detekcji czynników III grupy zagrożenia, stale prowadzone są działania dotyczące opracowywania, weryfikacji i doskonalenia metod, procedur pomiarowych i badawczych związanych z detekcją niebezpiecznych czynników biologicznych (czynniki BMR)
  2. Realizacja badań w zakresie patogenów alarmowych zgodnie z zaleceniami ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób), których celem jest monitorowanie istotnych dla zdrowia publicznego bakteryjnych patogenów alarmowych obejmujących drobnoustroje izolowane z zakażeń szpitalnych (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa). W ramach działalności pracowni dokonywana jest analiza molekularna bakteryjnych patogenów alarmowych w celu wykrywania genów antybiotykoodporności.