Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Bakteriologii

Sylwetka kierownika


Mgr Patrycja Głowacka

jest zatrudniona w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii na stanowisku starszy specjalista badawczo-technicznego, ukończyła studia magisterskie na kierunku biotechnologia medyczna (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie), oraz studia podyplomowe na kierunku: Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia. Uczestnik kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych, prowadzi działalność naukowo-projektową.