Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Bakteriologii

Publikacje


  1. Żakowska D., Wlizło-Skowronek B., Wójcicka P., Stawecka-Kamerla M., Naylor K. Vaccines against anthrax – selected research. Postępy Mikrobiologii – Advancements of microbiology. 2022, 61(1): 7-12. DOI: 10.2478/am-2022.0001.
  2. Wójcicka Patrycja, Wlizło -Skowronek Bożena, Żakowska Dorota, Mełgieś-Podkowiak Alicja, Rutyna Paweł, Graniak Grzegorz. The Occurrence of Tick-Borne Pathogens in Samples Collected from the West Pomeranian Voivodeship. Folia Biologica (Kraków). 2022, 70(2): 79-84. doi.org/10.3409/fb_70-2.09.
  3. Wałęka Monika, Wójcicka Patrycja, Żakowska Dorota. Asian tiger mosquito (Aedes albopictus) as a potential vector of diseases and a threat to public health in Poland. 2023, Environmental Medicine 26(1-2) DOI:10.26444/ms/169855