Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Bakteriologii

Usługi


  1. Diagnostyka próbek klinicznych w kierunku SARS-CoV2 z wykorzystaniem automatycznego analizatora Cobas® 6800 Roche.
  2. Pracownia zaangażowana jest w realizację zadań umowy diagnostycznej w tym utrzymywanie stałej gotowości diagnostycznej w celu identyfikacji wybranych czynników biologicznych:
    • diagnostyka niebezpiecznych czynników bakteryjnych z zastosowaniem technik mikrobiologii klasycznej (hodowle, bakterioskopia), metod genetycznych i immunologicznych
    • utrzymywanie w trybie całodobowym gotowości diagnostycznej laboratorium WIHE w Puławach do wykonania badań czynników biologicznych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
    • realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do diagnostyki niebezpiecznych czynników biologicznych na rzecz MON