Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Baktreriofagów

Sylwetka kierownika


Magdalena Kwiatek; stanowisko – adiunkt (od 2017).

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku biologia w specjalności mikrobiologia. W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, za rozprawę doktorską p.t. „Ocena działania bakteriofagów na szczepy Pseudomonas aeruginosa z uwzględnieniem zakażeń na modelu linii komórkowych”. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe, kierunek Analityka medyczna, na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zdobywając uprawnienia diagnosty laboratoryjnego. W 2018 r. odbyła miesięczny staż w Children’s Medical Research Institute (CMRI), Vector and Genome Engineering Facility, Translational Vectorology Research Group (Australia), z zakresu tworzenia bibliotek wektorów AAV stosowanych w terapii genowej.

Jest współautorem patentu "Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów" („A method of evaluating the therapeutic efficacy of bacteriophages”).

Od 2009 roku pracuje w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, biorąc udział w realizacji licznych projektów naukowo-badawczych. Posiada duże doświadczenie z zakresu metod molekularnych oraz inżynierii genetycznej jak również pracy w laboratorium bezpieczeństwa biologicznego BSL-3.