Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Baktreriofagów

Publikacje


2020 - 2024

  1. Aleksandra Nakonieczna, Agnieszka Topolska-Woś, Małgorzata Łobocka. (2024). New bacteriophage-derived lysins, LysJ and LysF, with the potential to control Bacillus anthracis Applied Microbiology and Biotechnology, 108(1):76. DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12839-z. (IF = 5, 100 pkt.).
  2. Aleksandra Nakonieczna, Karolina Abramowicz, Magdalena Kwiatek, Ewelina Kowalczyk. (2024). Lysins as a powerful alternative to combat Bacillus anthracis. Applied Microbiology and Biotechnology, 108, 366. DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-024-13194-3. (IF = 5, 100 pkt.).
  3. Tyśkiewicz, R., Fedorowicz, M., Nakonieczna, A., Zielińska, P., Kwiatek, M., & Mizak, L. (2023). Electrochemical, optical and mass-based immunosensors: A comprehensive review of Bacillus anthracis detection methods. Analytical Biochemistry, 115215. (IF 3,19).
  4. Eymontt, A., Weber-Dąbrowska, B., Żaczek, M., Górski, A., Wierzbicki, K., Tórz, A., Turczyn, R.,…& Gutkowski, J. (2023). Badania nad innowacyjnymi technologiami poprawy składu mikrobiologicznego wody uzdatnianej na cele wodociągowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2023.
  5. Nakonieczna, A., Rutyna, P., Fedorowicz, M., Kwiatek, M., Mizak, L., & Łobocka, M. (2022). Three novel bacteriophages, J5a, F16Ba, and z1a, specific for Bacillus anthracis, define a new clade of historical Wbeta phage relatives. Viruses, 14(2), 213. (IF 5,81).
  6. Kwiatek, M., Parasion, S., & Nakonieczna, A. (2020). Therapeutic bacteriophages as a rescue treatment for drug‐resistant infections–an in vivo studies overview. Journal of applied microbiology, 128(4), 985-1002. (IF 3,07).