Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Nowoczesnych Technik Sekwencjonowania

Działalność


Pracownia Nowoczesnych Technik Sekwencjonowania to specjalistyczne laboratorium, które wykorzystuje zaawansowane technologie do analizy sekwencji DNA i RNA. Wyposażona jest w sekwenatory takie jak Illumina MiSeq i Oxford Nanopore Technologies MinION, które umożliwiają przeprowadzanie szczegółowych badań genetycznych. Illumina MiSeq, wykorzystujący technikę sekwencjonowania przez syntezę, jest ceniony za swoją szybkość i dokładność w sekwencjonowaniu krótkich odcinków DNA, co jest idealne do zastosowań klinicznych i mikrobiologicznych. Z kolei Oxford Nanopore MinION pozwala na sekwencjonowanie długich fragmentów DNA, co jest kluczowe przy badaniach strukturalnych i identyfikacji nowych patogenów. Połączenie powyższych technologii umożliwia szczegółową analizę genomów, łącząc wysoką dokładność krótkich odczytów z możliwością rekonstrukcji większych struktur genetycznych dzięki długim odczytom. Taka synergia technik jest kluczowa dla szybkiego i kompleksowego monitoringu oraz identyfikacji patogenów.

Pracownia specjalizuje się przede wszystkim w monitoringu molekularnym chorób zakaźnych, koncentrując się na patogenach wirusowych, takich jak SARS-CoV-2 oraz wirusy grypy. Ponadto, wykorzystujemy techniki sekwencjonowania nowej generacji (NGS) do wspierania diagnostyki klinicznej, co pozwala na precyzyjne i szybkie identyfikowanie różnych patogenów wirusowych i bakteryjnych (do 3 grupy zagrożenia włącznie), co jest kluczowe dla efektywnego leczenia i zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się chorób.