Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Wirusologii

Działalność


W skład Pracownia Wirusologii wchodzą laboratoria wirusologiczne BSL2, BSL3, laboratorium linii komórkowych oraz diagnostyki molekularnej. Pracownia posiada zgodę na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych (GMM) klasy II.

Do zakresu działań Pracowni Wirusologii należy:

  • Monitoring niebezpiecznych wirusów w rezerwuarach środowiskowych, w tym pozyskiwanie próbek środowiskowych (wycinki organów, wymazy, wektory - kleszcze, komary) w kontekście wyłaniających się wirusów tropikalnych oraz szczególnie niebezpiecznych (czynniki biologiczne BMR) na obszarach stacjonowania SZ RP, poligonach oraz obszarach misji zagranicznych.
  • Ocena narażenia na wirusowe czynniki etiologiczne schorzeń górnych dróg oddechowych (wirusów grypy oraz innych wirusów oddechowych np. SARS-CoV-2) – w tym pozyskiwanie próbek klinicznych (wymazy, surowice) wśród żołnierzy i pracowników cywilnych wojska.
  • Badania rozwojowe nowoczesnych technologii diagnostycznych (w warunkach laboratoryjnych i polowych).
  • Badania in vitro nowych środków antywirusowych lub środków biobójczych.
  • Diagnostyka wybranych wirusowych czynników biologicznych na rzecz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.
  • W Pracowni dysponujemy obszerną kolekcją wirusów, zarówno z RG2 i RG3.