Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Wirusologii

Galeria


Przykładowe obrazy z badań wykonywanych w PracowniRys. 1. Obraz spod mikroskopu fluorescencyjnego. Linie komórkowe MRC-5 zakażone wirusem Human Coronavirus 229E (ATCC VR-740™), znakowanie specyficznymi przeciwciałami: Human coronavirus (HCoV-229E) Nucleocapsid Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified oraz Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG.