Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Wirusologii

Projekty badawcze


Realizowane:

1

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2021-2025

Cel operacyjny 4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Nazwa zadania: Badania naukowe i ocena wpływu jakości życia na stan zdrowia.

Tytuł badania: „Narażenie na czynniki środowiskowe (chemiczne, biologiczne i fizyczne) w służbie żołnierzy Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej oraz w powiązanych środowiskach pracy pracowników wojska”.

2

EDF-2021-MCBRN-D-MCM:

Nazwa: Development of defence medical countermeasures, European agile network for medical COUNTERmeasures Against CBRN Threats. WP 26.2, 2023-2024.

Cel: Projekt ma na celu utworzenie jednolitej ścieżki w obrębie całej UE służącej do do szybkiego opracowywania i wdrażania medycznych środków zaradczych (MCM) przeciw głównym czynnikom zagrożenia chemiczno-biologiczno-radiologicznego i nuklearnego (CBRN), mogącym nastąpić w przypadku katastrof, wypadków nuklearnych czy epidemii wywołanych niebezpiecznymi patogenami. Dzięki tym działaniom zwiększona zostanie gotowość i zdolność do szybkiego reagowania UE w przypadku wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń.

3

EBLN2:

Nazwa: European Biodefence Laboratory Netwok 2 „EBLN2” (PA nr B 1519 ESM4 GP)

Cel: Celem projektu jest opracowanie narzędzi służących do wykrywania, identyfikacji oraz charakterystyki czynników biologicznych, co może mieć ogromne znaczenia dla obronności kraju, szczególnie w przypadku intencjonalnego użycia tzw. B-agents.