Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Wirusologii

Publikacje


2020 - 2024

  1. Aleksandra Nakonieczna, Karolina Abramowicz, Magdalena Kwiatek, Ewelina Kowalczyk. (2024). Lysins as a powerful alternative to combat Bacillus anthracis. Applied Microbiology and Biotechnology, 108, 366. DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-024-13194-3. (IF = 5, 100 pkt.).
  2. Tyśkiewicz, R., Fedorowicz, M., Nakonieczna, A., Zielińska, P., Kwiatek, M., & Mizak, L. (2023). Electrochemical, optical and mass-based immunosensors: A comprehensive review of Bacillus anthracis detection methods. Analytical Biochemistry, 115215. (IF 3,19).
  3. Westhaus, A., Cabanes-Creus, M., Dilworth, K. L., Zhu, E., Salas Gómez, D., Navarro, R. G., ... & Lisowski, L. (2023). Assessment of pre-clinical liver models based on their ability to predict the liver-tropism of adeno-associated virus vectors. Human Gene Therapy, 34(7-8), 273-288. (IF 4,79).
  4. Michalski, A., Maranda, A., Kwiatek, M., Gucma, M., & Michalczyk, A. (2023). Synthesis of new lamivudine, adamantine and warfarin derivatives from isoxazole carboxylic acids and their esters as compounds with possible antiviral activity. PRZEMYSL CHEMICZNY, 102(4), 368-375.
  5. Kwiatek, M., Michalski, A., Abramowicz, K., Rutyna, P., Wasiak, M., Reichert, M., & Lisowski, L. (2023). Directed evolution of AAV capsids for improved efficacy and specificity of delivery to preclinical models of human liver. Lekarz Wojskowy. LW 2023;101(1):32-40.
  6. Eymontt, A., Weber-Dąbrowska, B., Żaczek, M., Górski, A., Wierzbicki, K., Tórz, A., Turczyn, R.,…& Gutkowski, J. (2023). Badania nad innowacyjnymi technologiami poprawy składu mikrobiologicznego wody uzdatnianej na cele wodociągowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2023.
  7. Nakonieczna, A., Rutyna, P., Fedorowicz, M., Kwiatek, M., Mizak, L., & Łobocka, M. (2022). Three novel bacteriophages, J5a, F16Ba, and z1a, specific for Bacillus anthracis, define a new clade of historical Wbeta phage relatives. Viruses, 14(2), 213. (IF 5,81).
  8. Westhaus, A., Cabanes-Creus, M., Rybicki, A., Baltazar, G., Navarro, R. G., Zhu, E., ... & Lisowski, L. (2020). High-throughput in vitro, ex vivo, and in vivo screen of adeno-associated virus vectors based on physical and functional transduction. Human gene therapy, 31(9-10), 575-589. (IF 4,27).
  9. Kwiatek, M., Parasion, S., & Nakonieczna, A. (2020). Therapeutic bacteriophages as a rescue treatment for drug‐resistant infections–an in vivo studies overview. Journal of applied microbiology, 128(4), 985-1002. (IF 3,07).