Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Wirusologii

Usługi


Pracownia Wirusologii oferuje badania skuteczności biobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych wg aktualnie obowiązujących norm wobec wirusów osłonkowych z użyciem ludzkiego koronawirusa HCoV-229E (odpowiednik testowy zakaźnego wirusa SARS-CoV-2). Dodatkowo możliwe jest potwierdzenie ograniczonego spektrum działania wirusobójczego z użyciem ludzkiego Adenowirusa Typu 5. Badania przeprowadzane są wg norm:

  • Norma PN-EN 17272:2020-10 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów. Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego”.
  • Norma PN-EN 14476+A2:2019-08 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)”.
  • Norma PN-EN 16777:2019-01 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego - Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)”.


Rys. 1. Obraz spod mikroskopu fluorescencyjnego. Linie komórkowe MRC-5 zakażone wirusem Human Coronavirus 229E (ATCC VR-740™), znakowanie specyficznymi przeciwciałami: Human coronavirus (HCoV-229E) Nucleocapsid Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified oraz Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG.