Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Epidemiologii

Działalność


Działalność naukowa Samodzielnej Pracowni Epidemiologii skupia się na trzech podstawowych kierunkach badawczych:

 1. Epidemiologia wojskowa
  • analiza sytuacji epidemiologicznej i zabezpieczenia przeciwepidemicznego w Siłach Zbrojnych RP w kraju i rejonach pełnienia misji
  • sporządzanie opracowań i analiz z zakresu medycyny wojskowej
  • opracowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie promocji zdrowia i prewencji chorób wśród personelu wojskowego
  • analiza i archiwizacja wykazów czynników rakotwórczych na stanowiskach pracy i służby w Siłach Zbrojnych RP
  • epidemiologia chorób zakaźnych wśród personelu wojskowego
 2. Epidemiologia żywieniowa
  • badanie częstotliwości spożycia żywności prowadzonej za pomocą odpowiednich kwestionariuszy
  • wykorzystywanie zaawansowanych metod statystycznych, jako narzędzi służących do kompleksowej analizy zachowań żywieniowych ludzi i ich stanu zdrowia w aspekcie spożycia żywności
  • epidemiologia chorób cywilizacyjnych: otyłość cukrzyca, nowotwory itd.
  • poradnictwo dietetyczne ze szczególnym uwzględnieniem personelu wojskowego
 3. Epidemiologia genetyczna i nutrigenomika
  • badanie rozkładu oraz różnorodności genów w populacjach
  • analiza częstotliwości występowania chorób genetycznych i mutacji, które je wywołują
  • badanie wpływu bioaktywnych składników diety na ekspresję genów (badania na poziomie transkryptomu, proteomu, metabolomu), a także identyfikacja mechanizmów decydujących o tym, w jaki sposób żywność i żywienie wpływają na stan zdrowia