Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Higieny i Epidemiologii

Sylwetka kierownika


dr n. med. Magdalena Zawadzka – pracownik badawczo-dydaktyczny, epidemiolog, biostatystyk.

Kierownik Pracowni Higieny i Epidemiologii w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Kierownik/główny badacz projektów naukowych, autor/współautor publikacji naukowych.