Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Higieny i Epidemiologii

Książki i Monografie


Książki:

 1. Belojevic G. (Ed.) Proceedings of The First International Congress on Hygiene and Preventive Medicine. Belgrade, 22-24 May 2013, Serbian Medical Society, ISBN 987-86-6061-034-0; Winnicka I., Bielecka A., Kubiak L., Kocik J., “National Military Vaccination Strategies for NATO Forces”,
 2. J. Bzdęga, J. Kubica, J. Kosiński, M. K. Janiak, J. Ostalska - redakcja broszury: „60 lat Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego”. Warszawa 2006, Wyd. III, Belstudio, ISBN 83-89968-69-X.
 3. J. Bzdęga, J. Kubica, J. Kosiński, M. K. Janiak, J. Ostalska - redakcja broszury: „60 lat Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego”. Warszawa 2006, Wyd. III, Belstudio, ISBN 83-89968-40-1.
 4. Zabielski S., Bzdęga J., Lach J.: "Kompleksowe zabiegi sanitarne i dezynfekcyjne w profilaktyce stanów zapalnych skóry stóp."WIHiE Warszawa 2005r.
 5. Crody E., Perez – Armendariz C., Hart J.: "Broń chemiczna i biologiczna." Tłumaczenie: Witkiewicz Z., Szarski K., Bzdęga J., Łakomy R.

Monografie:

 1. J. Bzdęga, A. Gębska-Kuczerowska „Epidemiologia w zdrowiu publicznym”, praca zbiorowa, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, (ISBN 978-83-200-3906-1)
 2. J. Bzdęga, J. Ostalska „Leksykon epidemiologiczny”, praca zbiorowa, Wyd. Medyczne a-medica press, Bielsko Biała 2008 (ISBN 978-83-7522-020-9)
 3. Zabielski S., Bzdęga J., Lach J. "Kompleksowe zabiegi sanitarne i dezynfekcyjne w profilaktyce stanów zapalnych skóry stóp" WIHiE, Warszawa 2005
 4. Crody E., Perez–Armendariz C., Hart J. "Broń chemiczna i biologiczna" WNT Warszawa 2003 (ISBN 83-204-2817-3) Tłumaczenie: Witkiewicz Z., Szarski K., Bzdęga J., Łakomy R.
 5. K. Chomiczewski, W. Gall, J. Grzybowski „Epidemiologia działań wojennych i katastrof” praca zbiorowa, Wyd. Medyczne a-medica press, Bielsko Biała 2001 (ISBN 83-88778-02-1)
 6. Konieczny J., red. „Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań”. W: Bielecka A., Kocik J., Współpraca służb porządku publicznego i zdrowia publicznego w przeciwdziałaniu bioterroryzmowi/ Joint Strategies for Law Enforcement and Public Health Services for the Prevention of Bioterrorism; Garmond Oficyna Wyd., Poznań 2012, 15-23.
 7. Bertrandt J., Lasocki K., Kubiak L., Łakomy R., Dębski B., „Specyfikacja zagrożeń biologicznych żywności, żywienia i wody” rozdział w monografii ” Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia” praca zbiorowa pod red. J. Bertrandt oraz K. Lasocki, WIHE, Warszawa 2012, 376–445, (ISBN 978-83-7798-013-2)
 8. Kocik J., Lasocki K., Kubiak L., Winnicka I., Heczko P., „Zapobieganie i leczenie ostrych biegunek” rozdział w monografii ” Żołnierz jako broń precyzyjna – pakiety i zestawy: ochrona przed NBC i zagrożeniami środowiskowymi; żywienie i farmakoterapia – przetrwanie w trudnych warunkach i optymalizacja wydolności psychofizycznej; medyczny – opatrunki aktywne biologicznie” praca zbiorowa pod red. J. Kocika, WIHE, Warszawa 2012, 568-576 (ISBN 978-83-7798-047-7)
 9. Kocik J., Lasocki K., Kubiak L., Winnicka I., Osemek P., Kasprzyk R. „Zagrożenia epidemiologiczne”, rozdz. w monografii „Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy” Praca zbiorowa pod red. A. Najgebauera, WAT, Warszawa 2009, 153-198 (ISBN978-83-61486-22-0)