Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Higieny i Epidemiologii

Publikacje

2024

  1. Ejchman-Pac E, Rzepka M, Gierlach M, Szymański P, Zawadzka M. Evaluation of Knowledge and Self-Awareness of Polish Soldiers Regarding Exposure to Chemical and Physical Factors in Their Place of Service/Work. Healthcare, 2024, vol. 12, nr 4, s.1-12, DOI:10.3390/healthcare12040450

2023

  1. Ejchman-Pac E, Wójtowicz J, Zawadzka M. Analysis of Non-Compulsory Influenza and COVID-19 Vaccination among Polish Soldiers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, vol. 20, nr 4, s.1-10. DOI:10.3390/ijerph20043304
  2. Serafin P, Kowalczyk P, Mollica A, Stefanucci A, Laskowska A, Laskowska AK, Zawadzka M, Kramkowski K, Kleczkowska P. Evaluation of Antimicrobial Activities against Various E. coli Strains of a Novel Hybrid Peptide-LENART01. Molecules, 2023, vol. 28, nr 13, s.1-15. DOI:10.3390/molecules28134955
  3. Zawadzka M, Kozłowska J, Ejchman-Pac E, Henrykowska G, Lewicka M. Analysis of functional efficiency and risk of falls in patients with different types of dementia - preliminary observations. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2023, vol. 2, nr 2, s.1-5. DOI:10.26444/aaem/16878 MEiN:
  4. Zawadzka M, Gierlach M, Rzepka M, Henrykowska G. Zagrożenie dla zdrowia publicznego – bioterroryzm. W: Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN T. 2 / Sweklej Paweł, Mróz-Jagiełło Anna, Walczak Jarosław (red.), 2023, Zielonka, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, s.97-108, ISBN 978-83-967211-1-2

2022

  1. Lewicka M, Zawadzka M, Siermontowski P, Giermaziak G, Henrykowska G. Biological threats in diving locations. Polish Hyperbaric Research, 2022, vol. 78, nr 1, s.87-100. DOI:10.2478/phr-2022-0006
  2. Zawadzka M, Ejchman-Pac E. Analysis of the Number and Type of Vaccinations Performed among Polish Soldiers in 2018–2021. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 21, s.1-9. DOI:10.3390/ijerph192113724

2021

  1. Lemiech-Mirowska E, Zawadzka M. Narażenie pracowników jednostek wojskowych na czynniki kancerogenne w środowisku pracy w latach 2018–2019. Medycyna Pracy, 2021, vol. 75, nr 2, s.1-8. DOI:10.13075/mp.5893.01124
  2. Lewicka M, Zawadzka M , Henrykowska G, Rutkowski M, Buczyński A. The antioxidant effects of melatonin in blood platelets during exposure to electromagnetic radiation – an in vitro study. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2021, vol. 75, nr 1, s.889-895. DOI:10.2478/ahem-2021-0026