Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Epidemiologii

Współpraca


  1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  2. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
  3. WIM, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej
  4. UMCS, Zakład Immunobiologii
  5. Centre National de la Recherche Scientifique, IGDR - Institut de Génétique & Développement de Rennes, Francja
  6. The Houston Methodist Research Institute, Department of Surgery, The Houston Methodist Hospital, Houston TX, USA