Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Fizjologii Stosowanej

Kierownik Pracowni: dr hab. Ryszard Puchała, prof. WIHE


Działalność


Pracownia Fizjologii Stosowanej kontynuuje tradycje i profil badań dawnego Zakładu Fizjologii.

Wiodące tematy badawcze Pracowni Fizjologii Stosowanej:

  1. Profilaktyka narządu ruchu, oceny wydolności fizycznej oraz adaptacji do wysiłku w różnych warunkach termicznych środowiska.
  2. Profilaktyka urazów narządu ruchu, ocena wzorca ruchu i ryzyka urazów narządu ruchu. Zalecenia treningowe na podstawie funkcjonalnej oceny aparatu ruchu oraz analizy składu ciała w celu poprawy wydolności organizmu i obniżenia ryzyka urazu.
  3. Ocena wydolności fizycznej organizmu, próby szybkościowe, wytrzymałościowe, siła eksplozywna mięśni, oraz ocena wydolności tlenowej i beztlenowej.
  4. Pomiary energetyki organizmu, wykorzystanie składników pokarmowych.
  5. Microbiome jako czynnik wpływający na zdrowotność i efektywność przewodu pokarmowego.
  6. Badania genetyczne obejmujące ocenę poziomu sprawności fizycznej oraz predyspozycji do nadwagi i otyłości.