Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Fizjologii Stosowanej

Galeria


Wyposażenie

Siłownia
Sala pomiarów i siłownia
 
Bieżnia
Komora termiczna z bieżnią do badań (zakres temperatur od -10 do + 30 °C)
FSS
Fusion Sport Smartspeed - system do  treningu i oceny szybkości, wytrzymałości, siły eksplozywnej oraz szybkości reakcji