Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe pracowników


Kierownik Zakładu

dr hab. Ryszard Puchała, prof. nadzw. WIHE

bud. 42, pok. 230, II piętro
261 853 061
rapuchala@gmail.com

Z-ca Kierownika

dr n. med. Ewelina MACULEWICZ

bud. 42, pok. 230, II piętro
261 853 061
ewelina.maculewicz@wihe.pl

Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

bud. 42, pok. 216, II piętro
261 853 058
cieszczyk@poczta.onet.pl

dr hab. n. roln. Ewa SZARSKA, prof. nadzw. WIHE

261 853-117
e.szarska@wihe.waw.pl