Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe:


dr hab. Ryszard Puchała, prof. WIHE

261 853 061
ryszard.puchala@wihe.pl