Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Fizjologii Stosowanej

Książki i Monografie


Aspekty Bezpieczeństwa Narodowego Polski - Wyzwania i Zagrożenia.


Praca zbiorowa pod red.: Sokołowski M.,Mrozkowiak M., Tomczak A. ISBN 978-83-925727-3-2, 2017.

Rozdziały:

Szarska E., Maculewicz E., Jańczyk A. Analiza składu ciała i rozmieszczenia masy mięśniowej na kończynach dolnych żołnierzy pełniących służbę w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. str. 213-221.


  1. Szarska E., A. Frankiewicz-Jóźko, J. Faff. Comparison of selected anthropometric and aerobic fitness indices before and after military mission in Afghanistan. A diagnosis of physical fitness in the contemporary army. Ed.: M. Sokołowski. 245-252. Poznań 2011 (ISBN 978-83-925727-5-6)
  2. Szarska E.: Fizjologia wysiłku w praktyce wyczynu jeździeckiego dawniej i obecnie L Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Fizjologii i Patologii Konia PTNW Janów Podlaski 30 września-1 października 2011, 19-27, ISBN 978-83-928072-6-1
  3. Szarska E., J.Faff: Physical fitness of soldiers from various Polish military units, ed. Marek Sokołowski in Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army Warszawa 2009, 107- 111 , ISBN 978-83-925727-1-8
  4. Szarska E.: Konne rajdy długodystansowe Warszawa 2007 wyd. Agencja Reklamowa Crex , 1-167. ISBN 83-911055-5-5