Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Fizjologii Stosowanej

Projekty badawcze


Realizowane:

  • Kościuszko II MON (2018-2020) - "Zwiększenie możliwości działania w warunkach stresu bojowego poprzez podniesienie efektywności przeciwdziałania bólowi i zmęczeniu u żołnierzy"

Zakończone:

  • NPZ (2016-2020) - "Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa"
  • NR DOBR/0037/R/ID1/2012/03 - Egzoszkielet kompatybilny z systemem przenoszenia Indywidualnych Systemów Walki TYTAN"
  • MON 117 = "Zabezpieczenie higieniczne i fizjologiczne wojsk w warunkach pokoju oraz w czasie działań militarnych, współczesnych operacjach i misjach Sił Zbrojnych"
  • Projekt rozwojowy Nr OR 00004208 (2009-2011) - "Żołnierz jako broń precyzyjna. Optymalizacja wydolności psychofizycznej w warunkach normalnych i w hipertermii
  • NCN 308 57 71 39 (2010-2012) - "Przydatność wskaźników odporności nieswoistej w monitorowaniu stanu zdrowia koni sportowych"
  • NCN 308 30 76 33 (2008-2010) - "Wpływ gamma-oryzanolu i 3 hydroksy-3-metylomaślanu na wydolność fizyczną i funkcje leukocytów we krwi koni pełnej krwi angielskiej"
  • Projekt celowy KBN 148115/C-T00/97 - "Normatyw higieniczny pracy w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniem - NORMATYW”. Wpływ odzieży izolacyjnej i maski przeciwgazowej filtracyjnej na czynność układu krążenia i przejawy termoregulacji ustroju w zależności od rodzaju pracy, mikroklimatu i zdolności do wysiłku