Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej

Publikacje


2020

 1. Czopowicz M., Moroz A., Szaluś-Jordanow O., Mickiewicz M., Witkowski L., Nalbert T., Markowska-Daniel I., Puchała R., Bagnicka E., Kaba J. Profile of serum lipid metabolites of one-week-old goat kids depending on the type of rearing. BMC Vet Res 16, doi: 10.1186/s12917-020-02575-1, 2020 (IF 1,835).
 2. Bertrandt J., Szarska E., Łakomy R., Lepionka T., Anyżewska A., Lorenz K., Maculewicz E. An Attempt to Utilize the Body Composition Analyzer and the Functional Movement Screen (FMS) Test to Determine Injury Risk in Soldiers. Mil Med, doi: 10.1093/milmed/usz476, 2020 (IF 1,025).
 3. Maculewicz E., Szarska E., Rzepka R., Lorenz K., Szynkolewska A., Krupa P., Bertrandt J. Is the Body Composition and FMS Scores Useful for Evaluation of Effort Capacity and Injury Risk In Soldiers? JASPE 3(1), 2020.
 4. Anyżewska A., Łakomy R., Lepionka T., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bertrandt J. Association Between Diet, Physical Activity and Body Mass Index, Fat Mass Index and Bone Mineral Density of Soldiers of the Polish Air Cavalry Units. Nutrients 12(1):242, https://doi.org/10.3390/nu12010242, 2019 (IF 4,546).

2019

 1. Maculewicz E., Lepionka W. Lack of an association between FTO polymorphism and changes in obesity-related traits in response to an aerobic training program. Journal of Human Performance and Health 1(1), doi: 10.29359/JOHPAH.1.4.03, 2019.
 2. Michałowska-Sawczyn M., Niewczas M., Król P., Czarny W., Rzeszutko A., Chmielowiec K., Chmielowiec J., Grzywacz A., Humińska-Lisowska K., Lachowicz M., Trybek G., Kaczmarczyk M., Wilk M., Ficek K., Maculewicz E., Proia P., Cięszczyk P. Associations Between the Dopamine D4 Receptor Gene Polymorphisms and Personality Traits in Elite Athletes. Biology of Sport 36(4), https://doi.org/10.5114/biolsport.2019.85457: 365-372, 2019 (IF 2,202).
 3. Witkowska-Piłaszewicz O., Bąska P., Czopowicz M., Żmigrodzka M., Szarska E., Szczepaniak J., Nowak Z., Winnicka A., Cywińska A. Anti-Inflammatory State in Arabian Horses Introduced to the Endurance Training. Animals (Basel) 9(9), 2019 (IF 1,832)
 4. Nalbert T., Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Moroz A., Mickiewicz M., Witkowski L., Markowska-Daniel I., Puchała R., Bagnicka E., Kaba J. Effect of Immediately-After-Birth Weaning on the Development of Goat Kids Born to Small Ruminant Lentivirus-Positive Dams. Animals (Basel) 9 (10), 2019 (IF 1,832)
 5. Grishina E.E., Zmijewski P., Semenova E.A., Cięszczyk P., Huminska-Lisowska K., Michałowska-Sawczyn M., Maculewicz E., Crewther B., Orysiak J., Kostryukova E.S., Kulemin N.A., Borisov O.V., Khabibova S.A., Larin A.K., Pavlenko A.V., Lyubaeva E.V., Popov D.V, Lysenko E.A., Vepkhvadze T.F., Lednev E.M., Bondareva E.A., Erskine R.M., Generozov E.V., Ahmetov I.I. Three DNA polymorphisms previously identified as markers for handgrip strength are associated with strenht in weightlifters and muscle fiber hypertrophy. Journal of Strength and Conditioning Research. (IF 3,017).
 6. Anyżewska A., Bolczyk I., Łakomy R., Lepionka T., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bertrandt J. Ocena całodziennych racji pokarmowych planowanych w żywieniu funkcjonariuszy straży granicznej w sezonie zimowym. Bromat Chem Toksykol LII, 2: 121–125, 2019.
 7. Lepionka T., Anyżewska A., Łakomy R., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bertrandt J. Stosowanie suplementów diety a częstotliwość spożycia wybranych grup produktów przez żołnierzy wojsk specjalnych. Bromat Chem Toksykol.–LII,2: 126–131, 2019.
 8. Sawczyn-Michałowska M., Niewczas M., Król P., Czarny W., Rzeszutko A., Chmielowiec K., Chmielowiec J., Grzywacz A., Humińska-Lisowska K., Lachowicz M., Trybek G., Kaczmarczyk M., Wilk M., Ficek K., Maculewicz E., Proia P., Cięszczyk P. Associations between the dopamine D4 receptor gene polymorphisms and personality traits in elite athletes. Biology of Sport 36 (4) 2019 (IF 2,02).
 9. Anyżewska A., Lepionka T., Łakomy R., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bolczyk I., Bertrandt J. Fat mass index and dietary behaviours of the Polish Border Guard Officers. Roczn Państw Zakł Hig 70(2):201-208, 2019.
 10. Witkowska-Piłaszewicz O., Bąska P., Czopowicz M., Żmigrodzka M., Szczepaniak J., Szarska E., Winnicka A., Cywińska A. Changes in Serum Amyloid A (SAA) Concentration in Arabian Endurance Horses During First Training Season. Animals 9(6), 330, 2019 (IF 1,832).
 11. Szarska E., Maculewicz E. Urazy i obrażenia narządu ruchu w wojsku - przyczyny i profilaktyka. Lekarz Wojskowy 97(2): 145-148, 2019.
 12. Milczarek M., Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Witkowski L., Nalbert T., Markowska-Daniel I., Bagnicka E., Puchała R., Kosieradzka I., Kaba J. Metabolomic profile of young male goats seropositive to small ruminant lentivirus – A longitudinal study. Small Ruminant Research vol. 174 (5),135-140, 2019 (IF 1,210).
 13. Lulińska-Kuklik E., Rahim M., Moska W., Maculewicz E., Kaczmarczyk M., Maciejewska-Skrendo A., Ficek K., Cieszczyk P., September A.V., Sawczuk M. Are MMP3, MMP8 and TIMP2 gene variants associated with anterior cruciate ligament rupture susceptibility? J Sci Med Sport 2025: 1-5, 2019 (IF 3,623).
 14. Lulińska-Kuklik E., Maculewicz E., Moska W., Ficek K. , Kaczmarczyk M. , Michałowska-Sawczyn M., Humińska-Lisowska K., Buryta M., Chycki J., Cięszczyk P., Żmijewski P., Rzeszutko A., Sawczuk M., Stastny P., Petr M., Maciejewska-Skrendo A. Are IL1B, IL6 and IL6R Gene Variants Associated with Anterior Cruciate Ligament Rupture Susceptibility? J Sports Sci Med 18(1): 137-145, 2019 (IF 1.774).
 15. Lulińska-Kuklik E., Leźnicka K., Humińska-Lisowska K., Moska W., Michałowska-Sawczyn M., Ossowski Z., Maculewicz E., Cięszczyk P., Kaczmarczyk M., Ratkowski W., Ficek K., Zmijewski P., Leońska-Duniec A. The VEGFA gene and anterior cruciate ligament rupture risk in the Caucasian population. Biol Sport 36(1), doi: 10.5114/biolsport.2018.78902, 2019 (IF 2,202).

2018

 1. Lulińska-Kuklika E., Laguetteb M.-J. N., Moska W., Weber-Rajekc M., Ficek K., Puchala R., Cięszczyk P., Sawczuk M., September A.V., Maciejewska-Skrendof A. Are TNC gene variants associated with anterior cruciate ligament rupture susceptibility? J Sci Med Sport 22(4): 408-412, doi: https://doi.org/10.1016/j.jsams.2018.10.003, 2019 (IF 3,929)
 2. Zmijewski P., Cięszczyk P., Ahmetov I., Gronek P., Lulińska-Kuklik E., Dornowski M., Rzeszutko A., Chycki J., Moska W., Sawczuk M. The NOS3 G894T (rs1799983) and -786T/C (rs2070744) polymorphisms are associated with elite swimmer status. Biol Sport 35(4):313-319, doi: 10.5114/biolsport.2018.76528, 2018 (IF 1.729)
 3. Bertrandt J., Kłos A., Łakomy R., Maculewicz E. Stan odżywienia i uwapnienia kości żołnierzy 16 Batalionu Powietrzno-Desantowego. Problemy Higieny i Epidemiologii 99(1): 43-46, 2018.

2017

 1. Bertrandt J., Kłos A., Łakomy R., Maculewicz E. Obciążenie energetyczne żołnierzy wybranej jednostki Kawalerii Powietrznej podczas pobytu na poligonie. Problemy Higieny i Epidemiologii 98(4): 393-396, 2017.
 2. Szarska E., Maculewicz E., Rzepka R., Szynkolewska A. Zastosowanie testu FMS do oceny wzorca ruchu żołnierzy różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP: badania pilotażowe. Lekarz Wojskowy 95: 59-63,2017
 3. Cięszczyk P., Willard K., Gronek P., Zmijewski P., Trybek G., Gronek J., Weber Rajek M., Stasny P., Petr M., Lulińska-Kuklik E., Ficek K., Kemeryte-Riaubiene E., Maculewicz E., September A. Are genes encoding proteoglycans really associated with the risk of anterior cruciate ligament rupture? Biol Sport 34:97-103, 2017 (IF 1,729).
 4. Praca pod redakcją: Kowalewski M. Aspekty systemu bezpieczeństwa narodowego Polski – wyzwania i zagrożenia. Rozdział: Maculewicz E., Szarska E. Analiza składu ciała i rozmieszczenia masy mięśniowej na kończynach dolnych żołnierzy pełniących służbę w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.

2015

 1. Turlo A., Cywinska A., Czopowicz M., Witkowski L., Szarska E., Winnicka A. Post-exercise dynamics of serum amyloid A blood concentration in thoroughbred horses clasified as injured and non-injured after the race. Res Vet Sci 100:223-225, 2015 (IF 1,504).
 2. Praca pod redakcją: Sokołowski M., Chodała A. Morfofunkcjonalne uwarunkowania służby wojskowej. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej; Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, ISBN 9788394150419, 2015.
  Rozdział : Szarska E. Wydolność żołnierzy w polskiej armii oraz wskaźniki tej oceny. Str.157-168

2014

 1. Cywinska A., Turło A., Witkowski L., Szarska E., Winnicka A. Changes in blood cytokine concentrations in horses after long-distance endurance rides. Medycyna Wet 70:568-571, 2014
 2. Szarska E., Cywińska A., Ostaszewski P., Kowalska A. Comparison of training programmes used in two stables of thoroughbred race horses. Pol J Vet Sci 17:681-685, 2014 (IF 0,568)
 3. Szarska E. Analiza wyników testów sprawnościowych żołnierzy zawodowych. Lekarz Wojskowy 4:408-412, 2014.

2013

 1. Cywińska A., Szarska E., Górecka R., Witkowski L., Wyszyńska Z., Hecold M., Bereznowski A., Schollenberger A., Winnicka A. Lymphocyte proliferation activity after limited (light class) and long (CEI) distance endurance rides in horses. Cent Eur J Immunol 37(4):321-325, 2013 (IF 0,378)
 2. Cywinska A., Szarska E., Degorski A., Guzera M., Gorecka R., Strzelec K., Kowalik S., Schollenberger A., Winnicka A.: Blood phagocyte activity after race training sessions in Thoroughbred and Arabian horses. Res Vet Sci 95(2):459-464, 2013 (IF 1,511)
 3. Cywinska A., Witkowski L., Szarska E., Schollenberger A., Winnicka A. Serum amyloid A (SAA) concentration after training session in Arabia race and endurance horses. BMC Vet Res 9:91, 2013 (IF 1,743)