Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej