Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Higieny Żywienia i Żywności

Sylwetka kierownika