Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Higieny Żywienia i Żywności

Publikacje


2020

 1. Kuchar E., Załęski A., Wronowski M., Krankowska D., Podsiadły E., Brodaczewska K., Lewicka A., Lewicki S., Kieda C., Horban A., Kloc M., Kubiak J.Z. Children were less frequently infected with SARS-CoV-2 than adults during 2020 COVID-19 pandemic in Warsaw, Poland. Eur J Clin Microbiol Infect Dis (in press), https://doi.org/10.1007/s10096-020-04038-9, 2020 (IF 2,837).
 2. Milart J., Lewicka A., Jobs K., Wawrzyniak A., Majder-Łopatka M., Kalicki B. Effect of Vitamin D Treatment on Dynamics of Stones Formation in the Urinary Tract and Bone Density in Children with Idiopathic Hypercalciuria. Nutrients 12(9):E2521, doi:10.3390/nu12092521, 2020 (IF 4,546).
 3. Szymański Ł., Jęderka K., Cios A., Ciepelak M., Lewicka A., Stankiewicz W., Lewicki S. A Simple Method for the Production of Human Skin Equivalent in 3D, Multi-Cell Culture. Int. J Mol Sci 21(13): 4644, doi: 10.3390/ijms21134644, 2020 (IF 4,556).
 4. Bertrandt J., Szarska E., Łakomy R., Lepionka T., Anyżewska A., Lorenz K., Maculewicz E. An Attempt to Utilize the Body Composition Analyzer and the Functional Movement Screen (FMS) Test to Determine Injury Risk in Soldiers. Mil Med, doi: 10.1093/milmed/usz476, 2020 (IF 1,025).
 5. Białek A., Białek M., Lepionka T., Czerwonka M., Czauderna M. Chemometric Analysis of Fatty Acids Profile of Ripening Chesses. Molecules 25(8), 1814, https://doi.org/10.3390/molecules25081814, 2020 (IF 3,060).
 6. Białek A., Jelińska M., Białek M., Lepionka T., Czerwonka M. Czauderna M. The Effect of Diet Supplementation with Pomegranate and Bitter Melon on Lipidomic Profile of Serum and Cancerous Tissues of Rats with Mammary Tumours. Antioxidants 9, 243,2020 (IF 5,014).
 7. Anyżewska A., Łakomy R., Lepionka T., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bertrandt J. Association Between Diet, Physical Activity and Body Mass Index, Fat Mass Index and Bone Mineral Density of Soldiers of the Polish Air Cavalry Units. Nutrients 12(1):242, https://doi.org/10.3390/nu12010242, 2020 (IF 4,546).

2019

 1. Łazarczyk K., Łakomy R., Bertrandt J. Model żywienia wojskowego personelu latającego 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Probl Hig Epidemiol 100 (1): 23-29, 2019.
 2. Tomczak A., Jaciubek D., Kłos A., Bolczyk I., Bertrandt J. Poziom sprawności fizycznej oraz stan odżywienia żołnierzy kawalerii powietrznej. Probl Hig Epidemiol 100 (1): 36-41, 2019.
 3. Anyżewska A., Łakomy, R., Bertrandt J. Wydatek energetyczny wybranych rodzajów treningów podejmowanych przez sportowców amatorów. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 2 (3): 143–155, 2019.
 4. Bertrandt J., Kłos A., Łakomy R., Bertrandt B. An assessment of energy expenditure of soldiers serving in the Polish chemical units, performing training tasks in 2 types of personal chemical protective clothing – comparative studies. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 32(5):1- 8, 2019 (IF – 1,314).
 5. Wawrzyniak A., Woźniak A.E., Anyżewska A., Kwiatkowska M., Kołłajtis-Dołowy A. The QEB questionnaire as an instrument to examine opinions on food and nutrition and indicators of the quality of diet. British Food Journal 121(6): 1342-1353, https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2018-0331, 2019 (IF 1,717).
 6. Anyżewska A., Bolczyk I., Łakomy R., Lepionka T., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bertrandt J. Ocena całodziennych racji pokarmowych planowanych w żywieniu funkcjonariuszy straży granicznej w sezonie zimowym. Bromat Chem Toksykol LII, 2: 121–125, 2019.
 7. Lepionka T., Anyżewska A., Łakomy R., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bertrandt J. Stosowanie suplementów diety a częstotliwość spożycia wybranych grup produktów przez żołnierzy wojsk specjalnych. Bromat Chem Toksykol.–LII,2: 126–131, 2019.
 8. Białek M., Białek A., Lepionka T., Paśko P., Galanty A., Tokarz A., Czauderna M. Punica granatum (Pomegranate) Seed Oil and Momordica charantia (Bitter Melon) Extract Affect the Lipid’sProfile and Oxidative Stability of Femoral Muscles of Rats. Eur J Lipid Sci Technol, doi: 10.1002/ejlt.201800420, 2019 (IF 1,852).
 9. Lepionka T., Białek A., Białek M., Czauderna M., Stawarska A., Wrzesień R., Bielecki W., Paśko P., Galanty A., Bobrowska-Korczak B. Mammary cancer risk and serum lipid profile of rats supplemented with pomegranate seed oil and bitter melon extract. Prostaglandins Other Lipid Mediat 142: 33-45, doi: 10.1016/j.prostaglandins.2019.03.005, 2019 (IF 2,253).
 10. Anyżewska A., Lepionka T., Łakomy R., Szarska E., Maculewicz E., Tomczak A., Bolczyk I., Bertrandt J. Fat mass index and dietary behaviours of the Polish Border Guard Officers. Roczn Państw Zakł Hig 70(2):201-208, 2019.

2018

 1. Anyżewska A., Dzierżanowski I., Woźniak A., Leonkiewicz M., Wawrzyniak A. Rapid Weight Loss and Dietary Inadequacies among Martial Arts Practitioners from Poland. J Environ Res Public Health 15(11), doi: 10.3390/ijerph15112476, 2018 (IF 2.145)
 2. Bertrandt J., Kłos A. Łakomy R., Maculewicz E. Stan odżywienia i uwapnienia kości żołnierzy 16 Batalionu Powietrzno-Desantowego. Probl Hig Epidemiol 99(1): 43-46, 2018
 3. Dębski B., Gralak M., Bertrandt J., Kłos A. Porównanie stężeń minerałów i potencjału antyoksydacyjnego w komosie ryżowej i w komosie białej. Probl Hig Epidemiol 99(1): 88-93, 2018
 4. Kęska A. Lutosławska G, Bertrandt J., Sobczak M. Relationships between bone mineral density and new indices of body composition in young, sedentary men and women. Ann Agric Environ Med 25(1):23–25, doi: https://doi.org/10.5604/12321966.1233562, 2018 (IF 0,829)
 5. Lewicki S., Leśniak M., Bertrandt J., Kalicki B., Kubiak J., Lewicka A. The long-term effect of a protein-deficient-diet enriched with vitamin B6 on the blood parameters in unexercised and exercised rats. Food Agric Immunol, doi: 10.1080/09540105.2018.1439900, 2018 (IF 2,568)
 6. Kler P., Bertrandt J. Ocena jakości wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jako element bezpieczeństwa żywienia. Problemy Jakości, doi. 10.15199/48/2018.9.3, 2018

2017

 1. Tomczak A, Bertrandt J, Kłos A., Szymańska W., Stankiewicz W. Effect of 3-year education in the Main Fire Service School on the fitness level of students. Ann Agric Envir Med. 4(24), 2017 (IF 1,116)
 2. Kłos A., Długaszek M., Bertrandt J., Stężycka E., Lewicka A. Nickel content in daily food rations used in nutrition of students of Main School of Fire Service in Warsaw. Probl Hig Epidemiol 98(1): 53-56, 2017.
 3. Zdanowski R., Skopińska-Różewska E., Wilczak J., Borecka A., Lewicka A., Lewicki S. Different effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii aqueous and hydro-alcoholic extracts on their serum angiogenic activity and content of selected polyphenols. Cent Eur J Immunol 42 (1):17-23, 2017 (IF 0,309).
 4. Lewicka A., Lewicki S., Kłos A., Dębski B., Kurył T., Bertrandt J. The influence of protein deficient diet, vitamin B2 supplementation and physical training on serum composition of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in rats. Ann Agric Environ Med., doi: 10.5604/12321966.1228391, 2017 (IF 0,895).

2016

 1. Dębski B., Gralak M., Nowicki T., Bertrandt J., Kłos A. Zmiany zawartości chromu w częściach naziemnych komosy ryżowej (Chenopodium quinosa Willd.) w czasie wegetacji. Probl Hig Epidemiol 97(1), 91-94, 2016.
 2. Kłos A., Tomczak A., Kłos K., Kęska A., Bertrandt J. Ocena stanu odżywienia oraz zachowań żywieniowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Brom. Chem Toksykol 49(2):138-144, 2016.
 3. Bertrandt J., Kłos A. Bones mineralization status of soldiers doing military service in different types of Polish Army Units. Health Problems Civilization 3:71-74, 2016.
 4. Tomczak A., Bertrandt J., Kłos A., Kłos K. Influence of military training and standardized nutrition in Military Unit on soldiers’ nutritional status and physical fitness. J Strenght Condition Res 30(10):2774-2780, 2016 (IF 1,978).
 5. Bertrandt J., Kłos A., Stankiewicz W., Pańczuk A. Evaluation of bone mineral density of students from the Pope John Paul II state school of higher education in Biała Podlaska. Health Problems of Civilisation 10(3):7-13, 2016.
 6. Łakomy R., Bertrandt J., Kłos A., Łyskowicz M.: Jakość wody czerpanej z Zatoki Perskiej po uzdatnieniu w polowej stacji uzdatniania i odsalania wody. Probl Hig Epidemiol 97(4):388-390, 2016.
 7. Lewicki S., Lewicka A., Kalicki B, Gajewska M, Dębski B, Zdanowski R.: Chromium III ions imitate the estradiol influence on expression of insulin pathway related genes and proteins in mouse myocytes cell line C2C12. Trace Elem Electroly 33(1):28 - 34, 2016 (IF 0,30).
 8. Lewicki S., Lewicka A., Kalicki B., Leśniak M., Dębski B., Zdanowski R. Effect of chromium(III), estradiol and genistein onmyotubes formation in mouse myoblast C2C12 cell line. Probl Hig Epidemiol 97(3):284-289, 2016.

2015

 1. Bertrandt J., Kłos A., Łakomy R. Wydatek energetyczny czołgistów w trakcie szkolenia poligonowego. Lekarz Wojskowy 93(3):223-226, 2015.
 2. Kłos A., Bertrandt B., Bertrandt J., Łakomy R., Jemielniak M.: Ocena stanu odżywienia białkowo-energetycznego wybranego wojskowego personelu lotniczego. Probl Hig Epidemiol 96(4):792-794, 2015.
 3. Bertrandt B., Kłos A., Bertrandt J., Bębnowicz A., Kler P. Obciążenie energetyczne załóg wojskowych statków powietrznych w trakcie typowych zajęć służbowych i szkoleniowych. Probl Hig Epidemiol 96(4):789-791, 2015.
 4. Kłos A., Bertrandt J., Tomczak T., Kłos K.: Ocena stanu odżywienia żołnierzy pełniących służbę w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Probl Hig Epidemiol 96(4):785-788, 2015.

2014

 1. Nowicki T., Pytlak R., Waszkowski R., Bertrandt J., Kłos A. Formal models of sanitary inspections teams activities. World Academy of Science. Int J Med Pharm Sci Engin 8(2):12-19, 2014.
 2. Bertrandt J., Kłos A., Waszkowski R., Nowicki T., Pytlak R., Stężycka E., Gaździńska A. Copper content in daily food rations planned and served to students from selected Military Academies and soldiers doing compulsory military service in the Polish Army. World Academy of Science. Int J Med Pharm Sci Engin 8(2):20-23, 2014.
 3. Kłos A., Bertrandt J., Długaszek M., Stężycka E., Dębski B. Zawartość chromu w całodziennych racjach pokarmowych studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Probl Hig Epidemiol 95(1):200-202, 2014.
 4. Stężycka E., Łakomy R., Bertrandt J., Kłos A. Jakość wody z ujęć własnych w garnizonie Warszawa. Probl Hig Epidemiol 95(1):155-156, 2014.
 5. Bertrandt J., Kłos A., Szymańska W., Kłos K., Bertrandt B. Bone calcification of first-year students of the Main School of Fire Service in Poland. Probl Hig Epidemiol 95(1):98-101, 2014.
 6. Tomczak A., Bertrandt J., Kłos A., Bertrandt B. Assessment of physical fitness, physical capacity and nutritional status of soldiers serving in the “GROM” Polish Special Forces Unit. Probl Hig Epidemiol 95(1):86-90, 2014.
 7. Szymańska W., Bertrandt J., Kłos A., Walecka I. Zagrożenie dietozależnymi chorobami układu krążenia w świetle analizy badań profilaktycznych pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Probl Hig Epidemiol 95(1):67-69, 2014.
 8. Migdał W., Gryczka U., Bertrandt J. Nowicki T., Pytlak R. Radiation method in decision support system for food safety. Nukleonika 59(4):161-168, 2014 (IF 0,357).
 9. Lewicki S., Lewicka A., Kalicki B., Kłos A., Bertrandt J., Zdanowski R. The influence of vitamin B12 supplementation on the level of white blood cells and lymphocytes phenotype in rats fed a low-protein diet. Centr Eur J Immunol 39(4):419-425, 2014 (IF 0,358).
 10. Szymańska W., Bertrandt J., Kłos A., Walecka I. Zagrożenie dietozależnymi chorobami układu krążenia w świetle analizy badań profilaktycznych pracowników i funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Probl Hig Epidemiol 95(1):67-69, 2014.

2013

 1. Bertrandt J., Kłos A., Szymańska W. Ocena stanu uwapnienia kośćca studentów wybranych szkół wyższych. Probl Hig Epidemiol 94(1):130- 133, 2013.
 2. Bertrandt J., Kłos A., Szymańska W. Obciążenie energetyczne studentów III-go roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w trakcie szkolenia poligonowego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 1:61-65, 2013.
 3. Kłos A., Bertrandt J., Szymańska W., Łakomy R., Kęska A., Sobczak M. An assessment of nutritional status of young men – students and regular soldiers. Military Pharm Med 1:49-52, 2013.
 4. Kłos A., Bertrandt J., Adamski A., Szymańska W. Energy expenditure of candidates for students of the Main School of Fire Service (MFSF) during the „adjust to working together” field exercises. Military Pharm Med 1:7-10, 2013.
 5. Kłos A., Bertrandt J., Łakomy R. Assessment of protein-energy and mineral nutritional status of soldiers serving in the Cavalry Squadron of the Polish Armed Forces Representative Battalion. Military Pharm Med 1:45-48, 2013.
 6. Bertrandt J., Kłos A., Łakomy R. Ocena uwapnienia kości żołnierzy polskich powracających z misji pełnionej w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie. Zdrowotne i Psychologiczne Aspekty służb mundurowych 17-25, 2013.
 7. Dębski B., Gralak M. A., Bertrandt J., Kłos A. Minerals and polyphenols content of quinoa (Chenopodium Quinna Willi.) plant. Probl Hig Epidemiol 94(2):300-304, 2013.
 8. Lewicka A., Lewicki S., Kłos A., Bertrandt J. Wpływ dozowanego treningu fizycznego na zawartość i dynamikę zmian wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych (WNKT) w surowicy krwi szczurów. Probl Hig Epidemiol 94(2):332-335, 2013.
 9. Gralak M., Dębski B., Lewicka A., Bertrandt J., Kłos A., Piastowska-Ciesielska A., Stryczek A., Morka A. Wpływ dodatku ryboflawiny na stężenie pierwiastków śladowych w wątrobie trenowanych szczurów karmionych dietą niskobiałkową. Probl Hig Epidemiol 94(3):527-531, 2013.
 10. Kęska A., Sobczak M., Lutosławska G., Mazurek K., Tkaczyk J., Kłos A., Bertrandt J. Indices of body composition, energy and macronutrient intakes in young men and women with different physical activity. J Pre-Clin Clin Res 7(1):36-39, 2013.
 11. Jabłońsksa E., Gromadzińska J., Kłos A., Bertrandt J., Skibniewska K., Darago A., Wąsowicz W. Selenium, zinc and copper in the Polish diet. J Food Composition Analysis 31:259-265, 2013 (IF 2,259).
 12. Kłos A., Bertrandt J. Assessment of the nutritional status of women officers of the Polish Army and students of the Main School of Fire Service. Mil. Pharm Med 3:23-26, 2013.
 13. Bertrandt J. Kłos A. Assessment of nutritional norms for magnesium fulfillment by food rations used for Polish soldiers alimentation within the space of 30 years. Mil. Pharm Med 2:19-22, 2013.
 14. Bertrandt J., Netczuk A., Nowicki T., Tarnawski T. Modelowanie, symulacja i analiza procesu rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 29:467-488, 2013.
 15. Lewicki S., Zdanowski R., Gajewska M., Kalicki B., Lewicka A., Dębski B. Wpływ chromu III, estradiolu i genistyny na komórkową lokalizację insulinozależnego białka transportującego glukożę 4 (GLUT-4) w hodowli zróżnicowanych mięśniowych komórek linii C2C12. Probl Hig Epidemiol 94(4):825-830, 2013.
 16. Cywińska A., Szarska E., Degorski A., Guzera M., Gorecka R., Strzelec K., Kowalik S., Schollenberger A., Winnicka A. Blood phagocyte activity after race training session in Thoroughbred and Arabian horses. Res Vet Sci 95(2):459-464, 2013 (IF 1,511).
 17. Cywińska A., Witkowski L., Szarska E., Schollenberger A., Winnicka A. Serum amyloid A (SSA) concentration after training session in Arabia race and endurance horses. BMC Vet Res 9:91, 2013 (IF 1,743).