Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe:prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk

261 816 160
jacek.malejczyk@wihe.pl