Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
Lokalizacja
ul. Szaserów 128 (Szpital WIM, Łącznik przy budynkuk „izotopowym” )

Dane kontaktowe pracownikówKierownik

Prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk

261 816 160
jacek.malejczyk@wihe.pl

Prof. dr hab. n. med. Dariusz C. Górecki

darek.gorecki@port.ac.uk

mgr inż Aneta Ścieżyńska

aneta.sciezynska@wihe.pl

mgr Marta Soszyńska

marta.soszynska@wihe.pl

mgr Michał Komorowski

michal.komorowski@wihe.pl