Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Projekty badawcze


Projekt Badawczy 523/2017/DA MON realizowany w ramach programu Kościuszko II (2018-2020)

"Genetyczno-proteomiczna analiza receptora purynergicznego P2X7 w warunkach fizjologicznych i patologicznych"

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Górecki