Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Współpraca


  1. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  2. School of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Portsmouth
  3. Pracownia Biologii Molekularnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PA
  4. Pracownia Metabolizmu Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN