Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Parazytologii

Kierownik Pracowni: dr hab. inż. Piotr Bąska, profesor WIHE


Działalność


Pracowania Parazytologii zajmuje się badaniami epidemiologicznymi dotyczącymi chorób wektorowych przenoszonych głównie przez komary oraz kleszcze. Monitoring obejmuje zarówno choroby endemiczne dla rejonu Polski oraz zawlekane ze względu na zmianę klimatu oraz globalizację. Zajmujemy się również identyfikacją pasożytów Toxocara canis, Tocoxara cati, Ascaris lumbricoides (i innych) w próbkach środowiskowych oraz ściekach przemysłowych oceniając efektywność technologii oczyszczania w pozbywaniu się tych nicieni. W badaniach stosujemy zarówno metody klasyczne jak i molekularne. Opracowujemy nowe techniki wykrywania patogenów oraz prowadzimy ich walidację. Zajmujemy się również wpływem warunków środowiskowych na inwazyjność jaj pasożytów.