Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Parazytologii

Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Donskow-Łysoniewska


Działalność


Samodzielna Pracownia Parazytologii (SPP) została powołana w listopadzie 2016 roku

Problematyka badawcza Samodzielnej Pracowni Parazytologii (SPP)

  • Badania materiału ludzkiego i zwierzęcego w kierunku identyfikacji form rozwojowych różnych gatunków pasożytów, w tym głównie Toxocara canis (glista psia), Toxocara cati (glista kocia) oraz Echinococcus multilocularis (bąblowiec wielojamowy) i patogenów oraz badania poziomu zanieczyszczenia środowiska (gleby) formami dyspersyjnymi w/w gatunków z zastosowaniem technik parazytologii klasycznej, biologii molekularnej i immunologii;
  • Badania zmienności genetycznej nicieni;
  • Badania biologii kleszczy z gatunków Dermacentor reticulatus i Ixodes ricinus odławianych z różnych regionów Polski na obecność bakterii, wirusów i pierwotniaków;
  • Badania związków wykazujących właściwości przeciwpasożytnicze z wykorzystaniem hodowli pasożytów in vitro i modeli in vivo;
  • Badania mechanizmów regulacji odpowiedzi immunologicznej w przebiegu zarażeń pasożytniczych;
  • Zastosowanie pasożytów i czynników pochodzenia pasożytniczego w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych, neurodegeneracyjnych i alergicznych: z zastosowaniem mysiego modelu IBD (choroba Crohna, colitis), stwardnienia rozsianego oraz astmy alergicznej.