Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Parazytologii

Historia


WPROWADZENIE

Samodzielna Pracownia Parazytologii (SPP) została powołana w listopadzie 2016 roku - historię dopiero tworzymy!