Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Parazytologii


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Parazytologii

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe pracownikówKierownik

dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

261 853 055
katarzyna.d.lysoniewska(at)wihe.pl

dr n. biol. Anna Borecka

261 853 055
anna.borecka(at)wihe.pl

dr n. biol. Katarzyna Krawczak-Wójcik

261 853 126
katarzyna.krawczak(at)wihe.pl