Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Parazytologii


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Parazytologii

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe: