Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Parazytologii


Adres do korespondencji:

Pracownia Parazytologii

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe:dr hab. inż. Piotr Bąska Profesor WIHE

piotr.baska@wihe.pl