Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Parazytologii

Książki i Monografie


Wybrane zagadnienia biologii i medycyny

Wybrane zagadnienia biologii i medycyny


Praca zbiorowa pod red. Siwicki AK., Skopińskia – Różewska E., Zdanowski R. Wybrane zagadnienia biologii i medycyny. S.C. Edycja, ISBN 978-83-94917-1-9, 2015.

Rozdziały:

Lewicki S., Borecka A., Antkowiak B., Lewicka A., Siwicka-Gieroba D., Zdanowski R., Skopińska- Różewska E. Aktywność biologiczna wyciągów z kłączy i korzeni roślin należących do rodzaju Rhodiola i ich składników. str. 7-34.


 

Nauka Tatrom


Praca zbiorowa pod red. Chrobak A., Zwijacz-Kozica T. Nauka Tatrom Tom III Człowiek i Środowisko. Zakopane, ISBN 978-83-941445-5-5, 2015.

Rozdziały:

Gawor J., Borecka A., Zięba F. Zwierzęta drapieżne w Tatrzańskim Parku Narodowym potencjalnym źródłem odzwierzęcych chorób pasożytniczych. str. 41-46.