Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Parazytologii

Prowadzone projekty


Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025

"Cel Operacyjny nr 4 Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne."

Zadanie: Badania naukowe i ocena wpływu jakości życia na stan zdrowia

Temat Projektu: „Narażenie na czynniki środowiskowe (chemiczne, biologiczne i fizyczne) w służbie żołnierzy Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej oraz w powiązanych środowiskach pracy pracowników wojska”.