Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Parazytologii

Projekty badawcze


ESR Research Seed Grant, Federation University Australia (2021-2022)

"Helminth galectins as a novel source of anti-inflammatory/immune-modulatory therapies"

Partner naukowy: dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Kierownik projektu: dr Sarah Preston


Młody Naukowiec 2018

"Wpływ zarażenia nicieniem jelitowym na proces angiogenezy w centralnym układzie nerwowym myszy z autoimmunizacyjnym zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego"

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Krawczak


SPUB 2018

"Doposażenie Pracowni Immunoparazytologii w kontekście prowadzenia badań przedklinicznych i opracowywania nowatorskich terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem platformy do analizy mikromacierzy NimbleGen MS200"

Kierownik projektu: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Więcej

Projekt badawczy TEAM-TECH/2017-4/22 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2018-2021)

"Innovative immunotherapy of autoimmune diseases using CD8 T cells modified by factors of parasitic origin"

Kierownik projektu: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Więcej

SPUB 2017

"Doposażenie pracowni parazytologii w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych chorób pasożytniczych u ludzi z wykorzystaniem platformy do analizy mikromacierzy"

Kierownik projektu: dr Anna Borecka


Projekt badawczy NCN realizowany w ramach prgramu OPUS 12

"Immunomodulująca rola galektyny w inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych"

Kierownik projektu: dr Katarzyna Donskow-Łysoniewska

Więcej