Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Parazytologii


Publikacje

2021

 1. Borecka A. Zachowania chorób i ochrony w zakresie ochrony przeciwkleszczowej profilaktyki chorób wektorowych. Magazyn Weterynaryjny 03: 34-42, 2021.
 2. Borecka A. Zagrożenie inwazją nicieni z rodzaju Toxocara w środowisku miejskim. Magazyn Weterynaryjny. Monografia. Parazytologia psów i kotów - przypadki nowe, trudne, niebanalne 2: 32-38, 2021.
 3. Maruszewska-Cheruiyot M., Stear M.J., Donskow-Łysoniewska K. Galectins - important players of the immune response to CNS parasitic infection. BBI Health, doi.org/10.1016/j.bbih.2021.100221, 2021.
 4. Maruszewska-Cheruiyot M., Szewczak L., Krawczak-Wójcik K., Głaczyczyńska K., Donskow-Łysoniewska K. The production of excretory-secretory molecules from Heligmosomoides polygyrus bakeri fourth stage larvae varies between mixed and single sex cultures. Parasites Vectors 14, doi.org/10.1186/s13071-021-04613-9, 2021 (IF 2,824).
 5. Donskow-Łysoniewska K., Maruszewska-Cheruiyot M., Stear M. The interaction of host and nematode galectins influences the outcome of gastrointestinal nematode infections. Parasitology 1-27. doi:10.1017/S003118202100007X, 2021 (IF 2,783).
 6. Głaczyńska M., Machcińska M., Donskow-Łysoniewska K. Effects of Different Media on Human T Regulatory Cells Phenotype. In Vivo 35: 283-289, doi:10.21873/invivo.12257, 2021 (IF 1,541).

2020

 1. Szewczak L., Donskow-Łysoniewska K. Cytokines and Transgenic Matrix in Autoimmune Diseases: Similarities and Differences. Biomedicines 8(12): 559, doi:10.3390/biomedicines8120559, 2020 (IF 4.717).
 2. Maruszewska-Cheruiyot M., Donskow-Łysoniewska K., Krawczak K., Machcińska M., Doligalska M. Immunomodulatory Potential of Nematodes Against Dendritic Cells is Dependent on Intestinal Inflamation. Dev Comp Immunol 115, 103879, doi: 10.1016/j.dci.2020.103879, 2020 (IF 3.192).
 3. Donskow Łysoniewska K., Krawczak K., Machcińska M., Brodaczewska K. Intestinal Nematode Infection Affects Metastasis of EL4 Lymphoma Cells. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 68(5):30, https://doi.org/10.1007/s00005-020-00594-2, 2020 (IF 3.200).
 4. Borecka A., Bielawska-Drózd A., Skotarczak B., Adamska M., Cieślik P., Antos-Bielska M., Skopińska-Różewska E., Donskow-Łysoniewska K. Acanthamoeba – pathogen and vector of highly pathogenic bacteria strains to healthy and immunocompromised individuals. Central Eur J Immunol 45(2): 228-232, https://doi.org/10.5114/ceji.2020.97667, 2020 (IF 1,415).
 5. Borecka A. Zachowania prozdrowotne właścicieli psów i kotów w zakresie profilaktyki chorób pasożytniczych. Magazyn Weterynaryjny 29 (268), 58-66, 2020.
 6. Żyżyńska-Granica B., Trzaskowski, B., Dutkiewicz, M., Zegrocka-Stendel, O., Machcińska, M., Bocian, K., Kowalewska, M., Koziak, K. The anti-inflammatory potential of cefazolin as common gamma chain cytokine inhibitor. Scientific Reports 10(1): 1-12, 2020 (IF 3.998).

2019

 1. Donskow-Łysoniewska K., Krawczak K., Machcińska M., Głaczyńska M., Doligalska, M. Effects of intestinal nematode treatment on CD11b activation state in an EAE mouse model of multiple sclerosis. Immunobiology doi.org/10.1016/j.imbio.2019.08.004, 2019 (IF 2.798).
 2. Stear, A., Ali, A. O., Brujeni, G. N., Buitkamp, J., Donskow-Łysoniewska, K., Fairlie-Clarke, K., Groth, D., Md Isa, N.M. & Stear, M. J. (2019). Identification of the amino acids in the Major Histocompatibility Complex class II region of Scottish Blackface sheep that are associated with resistance to nematode infection. International Journal for Parasitology, https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2019.05.003, 2019 (IF 3,478).
 3. Gliniewicz, A., Borecka, A., Przygodzka, M. & Mikulak, E. Susceptibility of Dermacentor reticulatus ticks to repelents containing different active ingrediens. Przegląd Epidemiologiczny 73(1): 117-125, 2019 (MNiSW- 12)
 4. Donskow-Łysoniewska, K., Doligalska, M., Gąsiorowski, K., & Leszek, J. Parasitic Worms for the Treatment of Neurodegeneration. Neuropsychiatry, 9(2), 2333-2346 , 2019
 5. Ali, A. O., Murphy, L., Stear, A., Fairlie‐Clarke, K., Nikbakht Brujeni, G., Donskow‐Łysoniewska, K., Groth, D., Buitkamp, J. & Stear, M. J. Association of MHC class II haplotypes with reduced faecal nematode egg count and IgA activity in British Texel sheep. Parasite Immunology, e12626, 2019 (IF 2.755)

2018

 1. Donskow-Łysoniewska, K., Krawczak K., Bocian K., Doligalska M. The Effects of Intestinal Nematode L4 Stage on Mouse Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 66(3): 231-243, 2018 (IF 3,018).
 2. Sochocka M., Donskow-Łysoniewska K., Satler Diniz B., Kurpas D., Brzozowska E., Leszek J. The Gut Microbiome Alterations and Inflammation-Driven Pathogenesis of Alzheimer’s Disease—a Critical Review. Molecular Neurobiology 56(3): 1841-1851, doi: 10.1007/s12035-018-1188-4, 2018 (IF 6.190).

2017

 1. Irum S., Ahmed H., Mirza B., Donskow-Łysoniewska K., Muhammad A., Qayyum M., Simsek S. In vitro and in vivo anthelmintic activity of extracts from Artemisia parviflora and A. Sieversiana. Helminthologia 54(3): 218-224, doi: https://doi.org/10.1515/helm-2017-0028, 2017 (IF 2016 0.472).
 2. Studzińska M.B., Demkowska-Kutrzepa M., Borecka A., Meisner M., Tomczuk K., Roczeń-Karczmarz M., Kłapeć T., Abbass Z., Cholewa A. Variations in the rate of infestations of dogs with zoonotic nematodes and the contamination of soil in different environments. Int J Environ Res Public Health 14(9): 1003; doi:10.3390/ijerph14091003, 2017 (IF 2016 2,101).
 3. Gawor J., Borecka A. Quantifying the risk of zoonotic geohelminth infections for rural household inhabitants in Central Poland. Ann Agric Environ Med 24(1):44–48, doi: 10.5604/12321966.1230679, 2017 (IF 2016 0,829).
 4. Zdanowski R., Skopińska-Różewska E., Wilczak J., Borecka A., Lewicka A., Lewicki S. Different effects of feeding pregnant and lactating mice Rhodiola kirilowii aqueous and hydro-alcoholic extracts on their serum angiogenic activity and content of selected polyphenols. Cent Eur J Immunol 42(1):17-23, doi: 10.5114/ceji.2017.67314, 2017 (IF 2016 0,776).
 5. Borecka A. Zarobaczenie zwierząt przyczyną toksokarozy u ludzi - stan aktualny w Polsce. Mag Wet 26(236):24-32, 2017.
 6. Praca pod redakcją: Kocik J., Jędras M. Nowe wyzwania związane z migracją ludności. BEL Studio Sp. z o.o. ISBN 978-83-7798-611-0, 2017.
  Rozdziały:
  Bielawska-Drózd A., Borecka A., Cieślik P., Kubiak L., Winnicka I.G., Kocik J. Rekomendacje dla służby zdrowia: Propozycja medycznych badań diagnostycznych u uchodźców przybywających do Polski z obszarów Syrii i Erytrei. Algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej/nosicielstwa choroby zakaźnej.
  Borecka A., Kubiak L., Winnicka J.G. Szczepienia uchodźców.

2015

 1. Borecka A., Kłapeć T. Epidemiology of human toxocariasis in Poland- a review of the cases in years 1978-2009. Ann Agric Environ Med 22(1):28-31, doi: 10.5604/12321966.1141364, 2015 (IF 0,895).
 2. Gawor J., Borecka A. Risk of soil-transmitted helminth infections on agritourism farms in central and eastern Poland. Acta Parasitol 60(4):716-720, doi: 10.1515/ap-2015-0102, 2015 (IF 1,293).
 3. Brewczyńska A., Depczyńska D., Borecka A., Winnicka I., Kubiak L., Skopińska-Różewska E., Niemcewicz M., Kocik J. The influence of the workplace related biological agents on the emergency medical personnel immune system. Cent Eur J Immunol 40(2):243-248, doi: 10.5114/ceji.2015.52838, 2015 (IF 0,309).
 4. Radomska-Leśniewska D.M., Skopiński P., Bałan B.J., Białoszewska A., Jóźwiak J., Rokicki D., Skopińska-Różewska E., Borecka A., Hevelke A. Angiomodulatory properties of Rhodiola spp and other natural antioxidants. Cent Eur J Immunol 40(2):249-262, doi: 10.5114/ceji.2015.52839, 2015 (IF 0,309).

2014

 1. Gawor J., Borecka A., Marczyńska M., Dobosz S., Żarnowska-Prymek H. Risk of human toxocarosis in Poland due to Toxocara infection of dogs and cats. Acta Parasitol 60(1):99-104, doi: 10.1515/ap-2015-0012, 2014 (IF 0,905).