Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Parazytologii

Współpraca


Samodzielna Pracownia Parazytologii w ramach swojej działalności naukowej, konferencyjnej i promującej wiedzę współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.


Współpraca krajowa z

 • Samodzielną Pracownią Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników NIZP-PZH Katedrą Genetyki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Kliniką Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Zakładem Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii Instytutu Medycyny Wsi
 • Pracownią Parazytoz Zwierząt Domowych Instytutu Parazytologii PAN
 • Instytutem Badawczym Leśnictwa
 • Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia
 • Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie
 • Stowarzyszeniem pn. Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących ESCCAP Polska
 • Zakładem Parazytologii, Instytutu Zoologii, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego

Współpraca międzynarodowa

 • Profesor Michael J. Stear Department of Animal, Plant and Soil Sciences, AgriBio, the Centre for AgriBioscience, La Trobe University, Melbourne, Australia, w zakresie analizy proteomicznej białek pasożytniczych.
 • Dr Shumaila Irum, Department of Zoology and Biology, Pir Mehr Ali Shah-Arid Agriculture University, Rawalpindi, Pakistan w zakresie badania związków wykazujących właściwości przeciwpasożytnicze.