Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Terapii Eksperymentalnych


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Terapii Eksperymentalnych

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 

Dane kontaktowe:dr n. med. Małgorzata Zaremba

261 853 058
malgorzata.zaremba@wihe.pl