Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii


Działalność


1. Toksykologia bojowych środków trujących (BST) i farmakologia swoistych i nieswoistych odtrutek w ostrych zatruciach BST

 • Badanie mechanizmów powstawania i opracowanie metod leczenia drgawek w zatruciu związkami fosforoorganicznymi
 • Ocena właściwości osłaniających i reaktywujących acetylocholinoesterazę (AChE) nowych związków chemicznych w badaniach in vitro i in vivo
 • Opracowanie metod leczenia zatruć związkami parzącymi

2. Farmakologia stanów patologicznych mających znaczenie militarne

 • Opracowanie farmakologicznych metod modyfikacji psychosomatycznej odpowiedzi organizmu na stres
 • Farmakologiczne metody zwalczania bólu ostrego i przewlekłego oraz badanie mechanizmów działania leków przeciwbólowych
 • Badanie metod zwiększenia tolerancji organizmu na ekstremalne warunki środowiska

3. Ocena ryzyka dla zdrowia człowieka związanego z wdrażaniem nowych produktów i technologii dla celów bezpieczeństwa i obronności

Wyposażenie

 • Aparatura do badań toksyczności inhalacyjnej
  • Skaningowy spektrometr wielkości cząstek SMPS
  • Komora inhalacyjna
 • Aparatura do badania czynności bioelektrycznej mózgu
 • Sprzęt do badań behawioralnych
 • Wyposażenie do badań toksyczności in vitro
 • Aparatura analityczna:
  • UHPLC-ESI-Q-TOF (Impact II, Bruker)
  • HPLC-ICP-MS (Agilent 7900)
  • HPLC-ECD (Antec Leyden)