Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Aktualności


Pt. 10.04.2020

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Zgodnie z decyzją Inspektora do spraw Substancji Chemicznych Nr 3/2020/DPL, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii spełniania zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:

  1. Badania właściwości toksycznych (badania in vitro),
  2. Badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej

Pliki PDF certyfikatu 3/2020/DPL     ( PL  |  ENG )

Szczegółowe informacje: lukasz.szymanski@wihe.pl


Zakład dysponuje patentami


Nr patentu
177688
Nazwa
Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP-95
Tytuł wynalazku
Proszek odkażający stosowany na odkrytą powierzchnię skóry, przeznaczony do indywidualnego pakietu przechwchemicznego (IPP-95) i sposób jego wytwarzania.
Z dnia
16 grudzień 1999
Trwa od
26 wrzesień 1995
Kontakt
ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
mbrytan@wihe.waw.pl

Nr patentu
196932
Tytuł wynalazku
Autostrzykawka przeciw BST.
Tytuł wynalazku
Strzykawka do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy.
Z dnia
5 luty 2008
Trwa od
13 sierpień 2002
Kontakt
ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
mbrytan@wihe.waw.pl