Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Sylwetka kierownika


płk dr n. biol. Marek Brytan

Absolwent Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT na kierunku chemia; specjalista w dziedzinie toksykologii wojskowej i epidemiologii. Od 2010 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Farmakologii i Toksykologii w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii.

Od 25 lat zaangażowany w działalność naukową w dziedzinie toksykologii wojskowej jako koordynator i wykonawca międzynarodowych i krajowych projektów badawczych w ramach programów Horyzont, EDF, EDA, EU CBRN Centres of Excellence, NCBiR. W obszarze jego aktywności naukowej główne miejsce zajmuje profilaktyka i leczenie zatruć bojowymi środkami trującymi oraz ocena skutków zdrowotnych i środowiskowych wdrażania nowych technologii dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa.

Aktywnie uczestniczy w działalności międzynarodowych organizacji, m. in. jako główny przedstawiciel w NATO STO Human Factors and Medicine Panel, krajowy koordynator CapTech CBRN & Human Factors Europejskiej Agencji Obrony, członek grupy roboczej NATO CBRNMed WG oraz ekspert ONZ przy Secretary-General's Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons (UNSGM).