Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii


Adres do korespondencji:

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
+48 261 853 114
toksykologia@wihe.pl

Dane kontaktowe:


ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN

+48 261 853 114
marek.brytan@wihe.pl