Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii


Adres do korespondencji:

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
+48 261 853 114
toksykologia@wihe.pl

Dane kontaktowe pracowników


Kierownik Zakładu

ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN

+48 261 853 114
marek.brytan@wihe.pl

Kierownik Pracowni

dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena CIECHANOWSKA

Pracownia Toksykologii
+48 261 853 194
magdalena.ciechanowska@wihe.pl

Kierownik Pracowni

dr n. biol. Bożena ANTKOWIAK

Pracownia Farmakologii Doświadczalnej
+48 261 853 134
bozena.antkowiak@wihe.pl

dr n. med. Oktawiusz ANTKOWIAK

+48 261 853 131
oktawiusz.antkowiak@wihe.pl

dr n. med. i n. o zdr. Izabela WINNICKA

+48 261 853 116
izabela.winnicka@wihe.pl

mgr Magdalena ŁAPOT

+48 261 853 194
magdalena.lapot@wihe.pl

mgr inż. Paweł STĘPIEŃ

+48 261 853 115
pawel.stepien@wihe.pl

Elżbieta PURZYCKA-GRZEBYK

+48 261 853 115