Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Książki i Monografie


2016

 1. Winnicka I, Kubiak L, Bartosiński A, Brytan M, Kocik J. Środowiska szczególnie niebezpieczne dla człowieka. W: Perspektywy automatyzacji Ewakuacji medycznej poszkodowanych w środowisku szczególnie niebezpiecznym. Red: Kocik J, Antkowiak O, Winnicka I, Bartosiński A. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN: 978-83-7242-8950. 2016.
 2. Winnicka I, Kubiak L, Brytan M, Kocik J. Podstawowe zasady ewakuacji i segregacji medycznej. W: Perspektywy automatyzacji Ewakuacji medycznej poszkodowanych w środowisku szczególnie niebezpiecznym. Red: Kocik J, Antkowiak O, Winnicka I, Bartosiński A. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. ISBN: 978-83-7242-8950. 2016.

2015

 1. Lewicki S, Borecka A, Antkowiak B, Lewicka, A, Siwicka-Gieroba D, Zdanowski R, Skopińska-Różewska E. Aktywność biologiczna wyciągów z kłączy i korzeni roślin należących do rodzaju Rhodiola i ich składników. W: Wybrane zagadnienia z biologii i medycyny. Red: Skopińska-Różewska E, Siwicki AK, Zdanowski R. Wydawnictwo Edycja Sc. Olsztyn 2015, s. 7-34. ISBN 978-83-94917-1-9.

2010

 1. Antkowiak O, Brytan M, Zdanowski R, Kalinowski R, Kowalczyk M. Zagrożenia chemiczne i pomoc medyczna ofiarom ataków chemicznych, w: Ratownictwo w Polsce. Lata 1990-2010. Konieczny J.(red), Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2010, 601-617, ISBN 978-83-89250-32-2
 2. Kowalczyk M, Nawrocka M. Trendy w farmakologii – wybrane problemy, w: Farmakologiczne i toksykologiczne aspekty działania ksenobiotyków. Jaroszewski J (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2010, 9-13, ISBN 978-83-7299-668-8

2009

 1. Antkowiak O, Brytan M, Zdanowski R, Kowalczyk M. Zagrożenia skażeniem chemicznym, w: Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Najgebauer A. (red.), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009, 501- 516, ISBN 978-83-61486-22-0.

2008

 1. Kowalczyk M, Antkowiak O. Toksykologiczne aspekty współczesnych zagrożeń chemicznych. W: Medyczne czynności ratunkowe w zatruciach i skażeniach chemicznych, pod red. J. Pacha i J. Koniecznego, Inowrocław – Poznań – Kraków, 2008, s. 7-16, ISBN 978-83-89250-61-2.
 2. Antkowiak B, Antkowiak O, Kowalczyk M. Stres i analgezja, W: Mózg a stres, Kraków, wyd. Platan, pod. red. Strosznajder JB, Przegaliński E. 2008, 201-222.

2007

 1. Zdanowska D, Bany J, Kowalczyk M. Właściwości immunomodulujące sarinu – wysokotoksycznego związku fosforoorganicznego. W: Aktualne problemy immunodiagnostyki i immunotoksykologii. (Praca zbiorowa pod red.: A.K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej), Studio Przygotowawcze Wydawnictw „EDYCJA” Olsztyn 2007, 51-68. ISBN 978-83-88545-17-7.
 2. Zdanowski R, Bany J, Kowalczyk M: Rola estru izopropylowego kwasu metylofluorofosfonowego jako wysokotoksycznego związku fosforoorganicznego w procesach angiogenezy. W: Aktualne problemy immunodiagnostyki i immunotoksykologii. (Praca zbiorowa pod red.: A.K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej), Studio Przygotowawcze Wydawnictw „EDYCJA” Olsztyn 2007, 69-91. ISBN 978-83-88545-17-7.
 3. Gibka J, Skopińska-Różewska E, Siwicki AK, Wasiutyński A, Sommer E, Bany J. Działanie immunotropowe i wpływ na wzrost doświadczalnego mięsaka u myszy undekan-x-onów, undekan-x-oli i ich pochodnych (x=2-4). W: Endogenne i egzogenne modulatory odporności i angiogenezy. (Praca zbiorowa pod red.: A.K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej), Olsztyn 2007, 61-77.
 4. Zdanowska D, Bany J, Skopińska-Różewska E, Sommer E. Wyciągi roślinne jako stymulatory odporności przeciwinfekcyjnej. W: Endogenne i egzogenne modulatory odporności i angiogenezy. (Praca zbiorowa pod red.: A.K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej), Olsztyn 2007, 157-174.