Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Organizacja


Ośrodek "Szaserów"
Zakład Farmakologii i Toksykologii
ppłk dr n. biol. Marek BRYTAN
Pracownia Toksykologii

dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena CIECHANOWSKA
 
Pracownia Farmakologii Doświadczalnej

dr n. biol. Bożena ANTKOWIAK