Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Projekty badawcze


Realizowane:

1. European Defence Fund - RESILIENCE - European ecosystem for research, development and innovation on medical countermeasures against CBRN threats. 2023-2027

Projekt ma na celu zbudowanie europejskiego ekosystemu współpracy przeciwko obecnym lub przyszłym zagrożeniom CBRN. Będzie on oparty na wieloletnim planie działania opracowanym w porozumieniu z odpowiednimi organami, takimi jak przedstawiciele krajowych ministerstw obrony, Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Sytuacje Zdrowotne (HERA).


2. European Defence Fund - COUNTERACT - European agile network for medical countermeasures against CBRN threats. 2022-2026

Celem projektu jest zorganizowanie europejskiej sieci podmiotów oraz infrastruktury do szybkiej odpowiedzi na obecne i przyszłe zagrożenia CBRN. Równolegle do działań badawczych, zostanie opracowana mapa drogowa dla badań, rejestracji i wytwarzania produktów leczniczych, wyrobów do diagnostyki i wyrobów medycznych stosowanych jako medyczne środki przeciwdziałania BMR.


3. European Defence Agency - EMPOF - Energetic materials – production, obsolescence, and formulation. 2023-2026


4. HORIZON 2020 – INHERIT – INHibitors, Explosives and pRecursor InvesTigation. 2021-2024


Zakończone:

2014 – 2017
7 Program Ramowy, EXPEDIA - Explosive Precursor Defeat by Inhibitor Additives
2014 – 2017
EU CBRN Center of Excellence project no 34 “ Strengthening capacities in CBRN event response and related medical emergency response under strengthened CBRN event preparedness”.
2009 – 2011
Projekt rozwojowy Nr OR00004208: "Żołnierz jako broń precyzyjna – pakiety i zestawy: ochrona przed NBC i zagrożeniami środowiskowymi; żywienie i farmakoterapia – przetrwanie w trudnych warunkach i optymalizacja wydolności psychofizycznej; medyczny – opatrunki aktywne biologicznie”; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii;
2009 – 2011
FP7-SEC-2009-1 PREVAIL - PRecursors of ExplosiVes: Additives to Inhibit their use including Liquids
2012 – 2016
Projekt NCN, nr 2012/05/B/NZ4/02443: „Neuronalna regulacja biosyntezy GnRH i receptora GnRH w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy w różnych stanach fizjologicznych”.
2013 – 2016
Projekt NCBiR pt:. „Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym” (Nr projektu i umowa nr PBS2/B2/10/2013).