Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Projekty badawcze


Realizowane:

2018 – 2020
EU CBRN Centres of Excellence Project 65, umowa nr IFS/2017/388-397 – “Strengthening chemical and biological waste management in Central Asia countries for improved security and safety risk mitigation”
2018 – 2020
NCBiR, umowa nr POIR.04.01.02-00-0004/17 – „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania”
2018 – 2020
MON, program KOŚCIUSZKO II, umowa nr 509/2017/DA – „Zwiększenie możliwości działania w warunkach stresu bojowego poprzez podniesienie efektywności przeciwdziałania bólowi i zmęczeniu u żołnierzy”.
2016 – 2020
Narodowy Program Zdrowia MON – projekt badawczy p.t. ”Ocena wpływu ekspozycji na czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne wynikające ze specyfiki służby żołnierzy zawodowych z wyłączeniem lotnictwa wojskowego i Marynarki Wojennej” w ramach projektu: „Badanie i ocena wpływu jakości środowiska na stan zdrowia, w tym środowiska służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, z uwzględnieniem następujących komponentów środowiska i elementów z nim powiązanych: powietrza, odpadów i ścieków odprowadzanych do środowiska (w tym farmaceutyki i substancje endokrynopodobne), wody przeznaczonej do spożycia oraz wykorzystywanej do celów rekreacyjnych, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia związkami chemicznymi gleb wykorzystywanych rolniczo, klimatu (w tym susze i zjawiska ekstremalne, choroby wektorowe, osuwiska ziemi, powodzie i podtopienia) i działań związanych z adaptacją do jego zmian”.

Zakończone:

2014 – 2017
7 Program Ramowy, EXPEDIA - Explosive Precursor Defeat by Inhibitor Additives
2014 – 2017
EU CBRN Center of Excellence project no 34 “ Strengthening capacities in CBRN event response and related medical emergency response under strengthened CBRN event preparedness”.
2009 – 2011
Projekt rozwojowy Nr OR00004208: "Żołnierz jako broń precyzyjna – pakiety i zestawy: ochrona przed NBC i zagrożeniami środowiskowymi; żywienie i farmakoterapia – przetrwanie w trudnych warunkach i optymalizacja wydolności psychofizycznej; medyczny – opatrunki aktywne biologicznie”; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii;
2009 – 2011
FP7-SEC-2009-1 PREVAIL - PRecursors of ExplosiVes: Additives to Inhibit their use including Liquids
2012 – 2016
Projekt NCN, nr 2012/05/B/NZ4/02443: „Neuronalna regulacja biosyntezy GnRH i receptora GnRH w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy w różnych stanach fizjologicznych”.
2013 – 2016
Projekt NCBiR pt:. „Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym” (Nr projektu i umowa nr PBS2/B2/10/2013).